Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Partnerstvo s vysokými školami

Projekty pre vysoké školy

 

O projekte

Projekt Operačného programu Technická pomoc – Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Gestorom a koordinátorom projektu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI ) / Centrálny koordinačný orgán (CKO).

Partnermi projektu sú verejné vysoké školy, ktoré budú realizovať prípravu a výučbu jednotlivých predmetov s prihliadnutím na odborné zameranie vysokej školy.

Cieľom projektu prostredníctvom spolupráce MIRRI / CKO a vysokých škôl je:

  • zabezpečiť vytvorenie voliteľných predmetov zameraných na odbornú tematiku riadenia a implementácie politiky súdržnosti a ich zavedenie do praxe;
  • zabezpečiť odborné profilovanie študentov a tak zabezpečiť prípravu administratívnych kapacít a ich zapojenie do priamej realizácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Príklad spolupráce: vysoká škola priradí voliteľný predmet k už existujúcemu príbuznému študijnému programu na II. stupni vysokoškolského vzdelania. Príbuzný študijný program je regionálny rozvoj, európske štúdiá, verejná správa, politológia, právo, verejná ekonomika a služby. V prípade, že takýto voliteľný predmet v rámci príbuzného študijného programu už existuje, je možné ho rozšíriť, napríklad o prednášky externých odborníkov z praxe, stáže alebo o iné metódy, ktoré pripravia študentov na prax.

Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11 – Príprava nových kapacít pre EŠIF 1 je k dispozícii na: http://www.optp.vlada.gov.sk/vyhlasene-vyzvania/

Ďalšie dokumenty: http://www.optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty/

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim