Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Projekt IPC

Informačno poradenské centrá

Centrálny koordinačný orgán, ktorý je jednou zo sekcií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zriadil Integrovanú sieť informačno-poradenských centier. Informačno-poradenské centrá poskytujú bezplatné poradenstvo potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Informačno-poradenské centrá územne pokrývajú oblasť jednotlivých samosprávnych krajov (s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja).
Do projektu sa zriaďovatelia IPC zapojili ako partneri, prijímateľom je Centrálny koordinačný orgán.

Projekt je podporovaný z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020, ktorý bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kontakty na jednotlivé informačno-poradenské centrá:

Informačno-poradenské centrum pre Nitriansky krajipc@unsk.sk

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky krajipc@tsk.sk

Informačno-poradenské centrum pre Trnavský krajipc@trnava-vuc.sk

Informačno-poradenské centrum pre Košický krajipc@vucke.sk

Informačno-poradenské centrum pre Prešovský krajipc@vucpo.sk

Informačno-poradenské centrum pre Žilinský krajipc@zilinskazupa.sk

Informačno-poradenské centrum pre Banskobystrický krajipc@banskabystrica.sk 

 

Podrobnejšie informácie o činnosti informačno-poradenských centier a kontaktné údaje získate na www.partnerskadohoda.gov.sk v sekcii INTEGROVANÁ SIEŤ INFORMAČNO-PORADENSKÝCH CENTIER.

 

Európska únia
Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja

OPTP - Operačný program technická pomoc

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu