Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Projekt IPC

Informačno poradenské centrá

Centrálny koordinačný orgán, ktorý je jednou zo sekcií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zriadil Integrovanú sieť informačno-poradenských centier. Informačno-poradenské centrá poskytujú bezplatné poradenstvo potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Informačno-poradenské centrá územne pokrývajú oblasť jednotlivých samosprávnych krajov (s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja).
Do projektu sa zriaďovatelia IPC zapojili ako partneri, prijímateľom je Centrálny koordinačný orgán.

Projekt je podporovaný z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020, ktorý bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kontakty na jednotlivé informačno-poradenské centrá:

Informačno-poradenské centrum pre Nitriansky krajipc@unsk.sk

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky krajipc@tsk.sk

Informačno-poradenské centrum pre Trnavský krajipc@trnava-vuc.sk

Informačno-poradenské centrum pre Košický krajipc@vucke.sk

Informačno-poradenské centrum pre Prešovský krajipc@vucpo.sk

Informačno-poradenské centrum pre Žilinský krajipc@zilinskazupa.sk

Informačno-poradenské centrum pre Banskobystrický krajipc@banskabystrica.sk 

 

Podrobnejšie informácie o činnosti informačno-poradenských centier a kontaktné údaje získate na www.partnerskadohoda.gov.sk v sekcii INTEGROVANÁ SIEŤ INFORMAČNO-PORADENSKÝCH CENTIER.

 

Európska únia
Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja

OPTP - Operačný program technická pomoc

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim