Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Publikácie

Odbor robí všetko, aby podporil úspešnú realizáciu Partnerskej dohody, preto pripravil 3 brožúry pre rôzne skupiny potenciálnych žiadateľov, ktorých cieľom je uceleným spôsobom informovať o možnostiach zapojenia do implementácie programového obdobia 2014 – 2020. Brožúry poskytujú prehľadné informácie o obsahovom zameraní operačných programov
v prostredí Slovenskej republiky. Zároveň záujemcov zorientujú v procese získania podpory z EŠIF, dôležitých termínoch pri realizácii projektov a tiež v kontrolných mechanizmoch a pravidlách financovania a verejného obstarávania.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim