Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Publikácie

Odbor robí všetko, aby podporil úspešnú realizáciu Partnerskej dohody, preto pripravil 3 brožúry pre rôzne skupiny potenciálnych žiadateľov, ktorých cieľom je uceleným spôsobom informovať o možnostiach zapojenia do implementácie programového obdobia 2014 – 2020. Brožúry poskytujú prehľadné informácie o obsahovom zameraní operačných programov
v prostredí Slovenskej republiky. Zároveň záujemcov zorientujú v procese získania podpory z EŠIF, dôležitých termínoch pri realizácii projektov a tiež v kontrolných mechanizmoch a pravidlách financovania a verejného obstarávania.