Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Školenia odboru

Odbor metodiky a koordinácie subjektov v rámci vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF (riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, orgánu auditu, platobných jednotiek, CKO, koordinátorov HP…atď) na programové obdobie 2014 – 2020 spolupracuje na príprave a realizácii časti vzdelávacích modulov, ktoré obsahom spadajú do jeho kompetencie. Viac informácií o školeniach administratívnych kapacít EŠIF nájdete na stránke Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF – https://cpv.mirri.gov.sk/