Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Kompetencie odboru

Odbor monitorovania a hodnotenia najmä:

 1. plní úlohy CKO v oblasti monitorovania a hodnotenia EŠIF,
 2. koordinuje a metodicky usmerňuje RO pre OP v oblasti monitorovania a hodnotenia v rámci
  implementácie EŠIF na úrovni OP,
 3. monitoruje a vyhodnocuje stav implementácie pomoci z EŠIF,
 4. monitoruje a vyhodnocuje stav ukončovania pomoci 2007 – 2013,
 5. identifikuje, monitoruje a analyzuje riziká spojené s implementáciou pomoci z EŠIF,
 6. monitoruje dodržiavanie kritérií pre výkon kompetencií RO a CO,
 7. zabezpečuje vykonávanie hodnotení v rámci EŠIF v programovom období 2014–2020,
 8. zabezpečuje vecnú prípravu a návrhy projektov súvisiacich s náplňou odboru v oblasti
  plnenia funkcionality prijímateľa technickej pomoci, schvaľuje ich výstupy v zmysle
  kompetenčnej relevancie a poskytuje súčinnosť pri vypracovaní ŽoNFP, ŽoP a
  monitorovacích správ v súvislosti s realizáciou projektov.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim