Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Kompetencie odboru

Odbor monitorovania a hodnotenia najmä:

 1. plní úlohy CKO v oblasti monitorovania a hodnotenia EŠIF,
 2. koordinuje a metodicky usmerňuje RO pre OP v oblasti monitorovania a hodnotenia v rámci
  implementácie EŠIF na úrovni OP,
 3. monitoruje a vyhodnocuje stav implementácie pomoci z EŠIF,
 4. monitoruje a vyhodnocuje stav ukončovania pomoci 2007 – 2013,
 5. identifikuje, monitoruje a analyzuje riziká spojené s implementáciou pomoci z EŠIF,
 6. monitoruje dodržiavanie kritérií pre výkon kompetencií RO a CO,
 7. zabezpečuje vykonávanie hodnotení v rámci EŠIF v programovom období 2014–2020,
 8. zabezpečuje vecnú prípravu a návrhy projektov súvisiacich s náplňou odboru v oblasti
  plnenia funkcionality prijímateľa technickej pomoci, schvaľuje ich výstupy v zmysle
  kompetenčnej relevancie a poskytuje súčinnosť pri vypracovaní ŽoNFP, ŽoP a
  monitorovacích správ v súvislosti s realizáciou projektov.