Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Legislatíva

Konsolidované znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 v platnom znení

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1488364799547&uri=CELEX:02006R1082-20140622

Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/90/20160701

Act No. 90/2008 on a European grouping of territorial cooperation and on the amendment of Act No. 540/2001 Coll. on state statistics, as amended as amended

PDF – ENG_Act No 90_2008 on EGTC (PDF, 896.96 KB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim