Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Expertná skupina pre európske štrukturálne a investičné fondy

(EGESIF – Expert Group on European Structural and Investment Funds)

Názov expertnej skupiny: Pracovná skupina Európskej komisie

Hlavné úlohy:

Hlavnou úlohou Expertnej skupiny pre európske štrukturálne a investičné fondy (EGESIF) je koordinácia a výmena stanovísk medzi členskými štátmi EÚ a pomoc EK v súvislosti s vykonávaním existujúcich právnych predpisov, programov a politík Únie.

  • 14 – 15. 03. 2017 (ex post hodnotenie ESF 2007-2013, ex ante kondicionality)
  • 11 – 12. 07. 2017 (odporúčania HLG k zjednodušovaniu, finančné nástroje, cezhraničná spolupráca)
  • 09. 2017 (7. Kohézna správa, makroregionálne stratégie)
  • 11. 2017 alebo 13. 12. 2017 (makroekonomické kondicionality, harmonizácia EŠIF a ostatných politík EÚ)
Harmonogram zasadnutí za rok 2018 (390 kB) (PDF, 390.47 KB)
Harmonogram zasadnutí za 1. polrok 2019 (618 kB) (PDF, 618.4 KB)