Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti

Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ predstavuje platformu pre výmenu skúseností z praxe a názorov širokého spektra odborníkov v oblasti politiky súdržnosti Európskej únie. Jej hlavnou úlohou je využiť tieto skúsenosti pri príprave dokumentov nevyhnutných na využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie po roku 2020. Zároveň táto platforma poskytuje priestor na diskusiu jej členov k aktuálnym záležitostiam v oblasti politiky súdržnosti EÚ v programovom období 2014 – 2020.

Zoznam členov (aktualizácia 19.7.2022) (PDF, 304.92 KB)
Štatút (PDF, 258.5 KB)

Zasadnutia pracovných skupín

Zasadnutie skupiny 29.6.2022 (ZIP, 3.17 MB)
Zasadnutie skupiny 17.2.2022 (ZIP, 3.31 MB)
Zasadnutie skupiny 20.10.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, technická pomoc) (ZIP)
Zasadnutie skupiny 18.10.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 1 Inteligentnejšia Európa) (ZIP)
Zasadnutie skupiny 11.10.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 2 Ekologickejšia Európa) (ZIP)
Zasadnutie skupiny 4.10.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 4 Sociálnejšia Európa) (ZIP)
Zasadnutie skupiny 27.9.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, Fond spravodlivej transformácie) (ZIP)
Zasadnutie skupiny 27.9.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 5 Európa bližšie k občanom) (ZIP)
Zasadnutie skupiny 23.9.2021 (workshop k príprave OP Slovensko, cieľ 3 Prepojenejšia Európa) (ZIP)
Zasadnutie skupiny 23.9.2021 (3,88 MB) (ZIP, 3.88 MB)
Zasadnutie skupiny 29.4.2021 (3,23 MB) (ZIP, 3.23 MB)
Zasadnutie skupiny 8.-9.10.2020 (5,31 MB) (ZIP, 5.31 MB)
Zasadnutie skupiny 25.9.2019 (2,39 MB) (ZIP, 2.4 MB)
Zasadnutie skupiny 17.5.2019 (3,91 MB) (ZIP, 3.91 MB)
Zasadnutie skupiny 19.11.2018 (4,74 MB) (ZIP, 4.75 MB)
Zasadnutie skupiny 14.6.2018 (2,98 MB) (ZIP, 2.99 MB)
Zasadnutie skupiny 23.3.2017 (2,73 MB) (ZIP, 2.74 MB)

DOTAZNÍK K BUDÚCNOSTI POLITIKY SÚDRŽNOSTI EÚ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vypracoval dotazník, ktorého cieľom bolo preskúmanie názorov širokého spektra sociálno-ekonomických partnerov SR na otázky, týkajúce sa súčasných skúseností a perspektívy  politiky súdržnosti po roku 2020.

Oslovených bolo 81 zástupcov organizácií z oblasti štátnej správy, územnej samosprávy, akademickej obce, podnikateľskej sféry, záujmových združení a mimovládnej neziskovej sféry, ktorí mali možnosť vyjadriť svoje názory na budúce smerovanie politiky súdržnosti, ako hlavnej investičnej politiky EÚ.

Dotazníkové otázky boli zamerané na päť tematických oblastí:

  1. Základné črty politiky súdržnosti (Ciele a priority, tematická koncentrácia, forma podpory, geografický rozsah)
  2. Územné  zameranie politiky súdržnosti (Integrované nástroje územného rozvoja, územná spolupráca, mestská politika)
  3. Osobité špecifiká politiky súdržnosti (Prepojenie s ekonomickým riadením, výsledková orientácia, flexibilita, synergické účinky)
  4. Riadenie politiky súdržnosti (Rozdelenie právomocí, kompetencie regiónov, komunikačná stratégia)
  5.  Zjednodušenie politiky súdržnosti (Administratívna záťaž, procesy, riadiaca dokumentácia, vykazovanie výdavkov)

Prezentácia so stručným vyhodnotením dotazníka (PPTX, 1,12 MB)

Vyhodnotenie dotazníka podľa jednotlivých otázok (PPTX, 1,12 MB)