Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti

Pracovná skupina Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ predstavuje platformu pre výmenu skúseností z praxe a názorov širokého spektra odborníkov v oblasti politiky súdržnosti Európskej únie. Jej hlavnou úlohou je využiť tieto skúsenosti pri príprave dokumentov nevyhnutných na využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie po roku 2020. Zároveň táto platforma poskytuje priestor na diskusiu jej členov k aktuálnym záležitostiam v oblasti politiky súdržnosti EÚ v programovom období 2014 – 2020.

Zoznam členov (aktualizácia 22.9.2021) (PDF, 304.49 KB)
Štatút (PDF, 258.5 KB)
Zasadnutie skupiny 23.3.2017 (2,73 MB) (ZIP, 2.74 MB)
Zasadnutie skupiny 14.6.2018 (2,98 MB) (ZIP, 2.99 MB)
Zasadnutie skupiny 19.11.2018 (4,74 MB) (ZIP, 4.75 MB)
Zasadnutie skupiny 17.5.2019 (3,91 MB) (ZIP, 3.91 MB)
Zasadnutie skupiny 25.9.2019 (2,39 MB) (ZIP, 2.4 MB)
Zasadnutie skupiny 8.-9.10.2020 (5,31 MB) (ZIP, 5.31 MB)
Zasadnutie skupiny 29.4.2021 (3,23 MB) (ZIP, 3.23 MB)
Zasadnutie skupiny 23.9.2021 (3,88 MB) (ZIP, 3.88 MB)

DOTAZNÍK K BUDÚCNOSTI POLITIKY SÚDRŽNOSTI EÚ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vypracoval dotazník, ktorého cieľom bolo preskúmanie názorov širokého spektra sociálno-ekonomických partnerov SR na otázky, týkajúce sa súčasných skúseností a perspektívy  politiky súdržnosti po roku 2020.

Oslovených bolo 81 zástupcov organizácií z oblasti štátnej správy, územnej samosprávy, akademickej obce, podnikateľskej sféry, záujmových združení a mimovládnej neziskovej sféry, ktorí mali možnosť vyjadriť svoje názory na budúce smerovanie politiky súdržnosti, ako hlavnej investičnej politiky EÚ.

Dotazníkové otázky boli zamerané na päť tematických oblastí:

  1. Základné črty politiky súdržnosti (Ciele a priority, tematická koncentrácia, forma podpory, geografický rozsah)
  2. Územné  zameranie politiky súdržnosti (Integrované nástroje územného rozvoja, územná spolupráca, mestská politika)
  3. Osobité špecifiká politiky súdržnosti (Prepojenie s ekonomickým riadením, výsledková orientácia, flexibilita, synergické účinky)
  4. Riadenie politiky súdržnosti (Rozdelenie právomocí, kompetencie regiónov, komunikačná stratégia)
  5.  Zjednodušenie politiky súdržnosti (Administratívna záťaž, procesy, riadiaca dokumentácia, vykazovanie výdavkov)

Prezentácia so stručným vyhodnotením dotazníka (PPTX, 1,12 MB)

Vyhodnotenie dotazníka podľa jednotlivých otázok (PPTX, 1,12 MB)

CKO / eurofondy

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim