Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Legislatívny rámec

Právne predpisy pre politiku súdržnosti EÚ na roky 2021 – 2027

Legislatívny balík k fondom politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2021 – 2027 bol prijatý a zverejnený v Úradnom vestníku EÚ dňa 30. 6. 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2021:231:TOC

 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027

Rada po súhlase Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2020 prijala nariadenie, ktorým sa stanovuje Viacročný finančný rámec EÚ na roky 2021 – 2027.

V nariadení sa pre EÚ27 stanovuje dlhodobý rozpočet vo výške 1074,3 miliardy EUR v cenách roku 2018, vrátane začlenenia Európskeho rozvojového fondu. Spolu s nástrojom obnovy NextGenerationEU, na ktorý sa vyčlenilo 750 miliárd EUR, sa tak EÚ umožní počas nasledujúcich rokov poskytovať financovanie vo výške bezprecedentných 1,8 bilióna EUR v snahe podporiť obnovu po pandémii COVID-19 a dlhodobé priority EÚ týkajúce sa rozličných oblastí politiky.

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027