Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Návrh legislatívnych pravidiel

Návrhy nových pravidiel pre fondy na roky 2021 – 2027 sú zverejnené

Európska komisia dňa 29. mája 2018 zverejnila balík novej legislatívy EÚ pre politiku súdržnosti na roky 2021 – 2027, ktorý stanovuje pravidlá pre využívanie eurofondov v programovom období po roku 2020. Súčasťou je aj nová alokačná metodológia, t. j. stanovenie kritérií, na základe ktorých jednotlivé členské štáty EÚ spoznajú výšku národnej finančnej obálky, s ktorou budú môcť v novom programovom období 2021 – 2027 počítať.

Podľa zverejneného návrhu by malo Slovensko v tomto období dostať 11,77 miliárd EUR v stálych cenách, resp. 13,3 miliárd EUR v bežných cenách.

Hlavné prvky modernizovanej politiky súdržnosti po roku 2020 by mali byť:

  1. Zameranie na kľúčové investičné priority.
  2. Politika súdržnosti pre všetky regióny a individuálnejší prístup k regionálnemu rozvoju.
  3. Menej početné, jasnejšie a stručnejšie pravidlá.
  4. Silnejšie prepojenie s európskym semestrom na zlepšenie investičného prostredia v Európe.

Bližšie informácie a dokumenty nájdete na stránke  ec.europa.eu.