Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Dokumenty

Závery zasadnutí Európskej rady

samity EÚ od roku 1993

samity EÚ k Lisabonskej stratégii 2000 – 2009

Stratégia Európa 2020

Stratégia Európa 2020 (PDF, 397 kB)

Web sídlo EK k stratégii Európa 2020

2010 Integrované usmernenia stratégie Európa 2020 – časť I.  hlavné smery hospodárskych politík (PDF, 200 kB)

2010 Integrované usmernenia stratégie Európa 2020 – časť II. usmernenia pre oblasť zamestnanosti (PDF, 194 kB)

2015 Hlavné smery hospodárskych politík  členských štátov a Európskej únie – časť I integrovaných hlavných smerov stratégie Európa 2020

2015 Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov – časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020

2017 Európsky pilier sociálnych práv

Európska stratégia zamestnanosti

Výbor regiónov EÚ – Monitorovacia platforma Európa 2020

Lisabonská stratégia

Archív EK k Lisabonskej stratégii

Trvalo udržateľný rozvoj

2015 Agenda 2030 OSN

2018 Národné priority implementácie Agendy 2030