Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Odporúčanie Rady (EÚ)

Komisia zhodnotí základné národné dokumenty a predstaví návrh odporúčania pre jednotlivé členské štáty.  Návrh sa diskutuje na pôde Rady (EÚ) a schvaľuje na rokovaní Európskej rady.

Rada (EÚ) spravidla v júli odporúčania formálne prijíma a vydáva.

Na aplikáciu odporúčaní do národných politík kladie EÚ podstatne vyšší dôraz ako v minulosti v rámci Lisabonskej stratégie. V zmysle nariadení pre európske štrukturálne a investičné fondy obdobia 2014 – 2020 sú členské štáty povinné zapracovať opatrenia na riešenie odporúčaní EÚ do Partnerskej dohody a operačných programov. V SR sú štrukturálne fondy a Kohézny fond obdobia 2007 – 2013 aj európske štrukturálne a investičné fondy 2014 – 2020 významným prispievateľom k plneniu odporúčaní.

Odporúčanie Rady pre Slovensko 2013  (6 okruhov odporúčaní)

Odporúčanie Rady pre Slovensko 2014  (6 okruhov odporúčaní)

Odporúčanie Rady pre Slovensko 2015  (4 okruhy odporúčaní)

Odporúčanie Rady pre Slovensko 2016  (3 okruhy odporúčaní)

Odporúčanie Rady pre Slovensko 2017  (3 okruhy odporúčaní)

Odporúčanie Rady pre Slovensko 2018  (3 okruhy odporúčaní)

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim