Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Ročný prieskum rastu

Každý rok na jeseň predseda Európskej komisie vystupuje v Európskom parlamente s prejavom o stave Únie, v ktorom naznačí politické, ekonomické a sociálne priority EÚ pre ďalšie obdobie.

Diskusie o obsahu prejavu sú dôležitým vstupom pre Ročný prieskum rastu (Annual Growth Survey – AGS), v ktorom Komisia definuje priority EÚ v oblasti posilnenia rastu a zamestnanosti pre ďalšie obdobie. Komisia zverejňuje prieskum rastu a sprievodné dokumenty (Alert Mechanism Report – správu mechanizmu varovania, správu o zamestnanosti, odporúčania pre eurozónu) koncom roka pre rok nasledujúci.

V Ročnom prieskume rastu 2011 bolo 10 opatrení. V rokoch 2012 až 2014 bolo zameranie na päť opatrení:  1) presadzovanie diferencovanej fiškálnej konsolidácie, ktorá bude podporovať rast,  2) obnovenie normálneho poskytovania úverov, 3) podpora rastu a konkurencieschopnosti v súčasnosti a v budúcnosti, 4) riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy, 5) modernizácia verejnej správy.

Ročný prieskum rastu 2015 po nástupe novej EK zahŕňa 1) podporu investícií, 2) štrukturálne reformy, 3) fiškálnu zodpovednosť. Tiež aktualizuje štruktúru európskeho semestra: od novembra Ročný prieskum rastu, potom bilaterálne rokovania EK s členskými štátmi, technické misie EK v členských štátoch, február – marec analytický dokument (pracovníkov) EK o stave v jednotlivých členských štátoch, marec samit EÚ, apríl  členské štáty predkladajú EK národné programy reforiem a programy stability  (konvergenčné programy), máj EK navrhuje špecifické odporúčania pre jednotlivé členské štáty, jún – júl Rada EÚ po rokovaniach vydáva špecifické odporúčania.

Tri priority vymedzené ročným prieskumom rastu 2015 sa opakujú aj v ďalších rokoch.

Ročný prieskum rastu 2016

Ročný prieskum rastu 2017

Ročný prieskum rastu 2018

Ročný prieskum rastu 2019