Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Ročný prieskum rastu

Každý rok na jeseň predseda Európskej komisie vystupuje v Európskom parlamente s prejavom o stave Únie, v ktorom naznačí politické, ekonomické a sociálne priority EÚ pre ďalšie obdobie.

Diskusie o obsahu prejavu sú dôležitým vstupom pre Ročný prieskum rastu (Annual Growth Survey – AGS), v ktorom Komisia definuje priority EÚ v oblasti posilnenia rastu a zamestnanosti pre ďalšie obdobie. Komisia zverejňuje prieskum rastu a sprievodné dokumenty (Alert Mechanism Report – správu mechanizmu varovania, správu o zamestnanosti, odporúčania pre eurozónu) koncom roka pre rok nasledujúci.

V Ročnom prieskume rastu 2011 bolo 10 opatrení. V rokoch 2012 až 2014 bolo zameranie na päť opatrení:  1) presadzovanie diferencovanej fiškálnej konsolidácie, ktorá bude podporovať rast,  2) obnovenie normálneho poskytovania úverov, 3) podpora rastu a konkurencieschopnosti v súčasnosti a v budúcnosti, 4) riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy, 5) modernizácia verejnej správy.

Ročný prieskum rastu 2015 po nástupe novej EK zahŕňa 1) podporu investícií, 2) štrukturálne reformy, 3) fiškálnu zodpovednosť. Tiež aktualizuje štruktúru európskeho semestra: od novembra Ročný prieskum rastu, potom bilaterálne rokovania EK s členskými štátmi, technické misie EK v členských štátoch, február – marec analytický dokument (pracovníkov) EK o stave v jednotlivých členských štátoch, marec samit EÚ, apríl  členské štáty predkladajú EK národné programy reforiem a programy stability  (konvergenčné programy), máj EK navrhuje špecifické odporúčania pre jednotlivé členské štáty, jún – júl Rada EÚ po rokovaniach vydáva špecifické odporúčania.

Tri priority vymedzené ročným prieskumom rastu 2015 sa opakujú aj v ďalších rokoch.

Ročný prieskum rastu 2016

Ročný prieskum rastu 2017

Ročný prieskum rastu 2018

Ročný prieskum rastu 2019

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim