Preskočiť na obsah

Investície

Ďalšie analytické jednotky

Analytické centrum – Ministerstvo spravodlivosti SR – http://www.justice.gov.sk/Stranky/Informacie/Analyticke-centrum.aspx,

Analytický útvar – Ministerstvo obrany SR – https://www.mod.gov.sk/analyticky-utvar-mo-sr/,

Centrum pre hospodárske otázky – Ministerstvo hospodárstva SR – https://www.mhsr.sk/ministerstvo/centrum-pre-hospodarske-otazky,

Implementačná jednotka – Úrad vlády SR – https://www.vlada.gov.sk/implementacna-jednotka/,

Inštitút environmentálnej politiky – Ministerstvo životného prostredia SR – https://www.minzp.sk/iep/,

Inštitút finančnej politiky – Ministerstvo financií SR – https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/o-institute/o-institute.html,

Inštitút kultúrnej politiky – Ministerstvo kultúry SR – http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/institut-kulturnej-politiky–324.html,

Inštitút pôdohospodárskej politiky – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – http://www.mpsr.sk/ipp,

Inštitút pre stratégie a analýzy – Úrad vlády SR – https://www.vlada.gov.sk/institut-pre-strategie-a-analyzy-isa/,

Inštitút sociálnej politiky – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR – https://www.employment.gov.sk/isp/,

Inštitút verejného obstarávania – Úrad pre verejné obstarávanie,

Inštitút vzdelávacej politiky – Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR – https://www.minedu.sk/institut-vzdelavacej-politiky/,

Inštitút zdravotnej politiky – Ministerstvo zdravotníctva SR – https://www.health.gov.sk/?institut-zdravotnej-politiky,

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť – Rada pre rozpočtovú zodpovednosť,

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,

Odbor analýz a prognóz – Finančné riaditeľstvo SR,

Odbor stratégie a analýz – Najvyšší kontrolný úrad SR – https://www.nku.gov.sk/strategie-a-analyzy,

Odbor stratégie a rozvoja – Ministerstvo dopravy a výstavby SR,

Útvar hodnoty za peniaze – Ministerstvo financií SR – https://www.finance.gov.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/o-uhp/o-uhp.html.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim