Preskočiť na obsah

Regionálny rozvoj

Dotácie

Výzva na rok 2021 – Multifunkčné športové haly v SR

Výzva na rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom výstavby novej multifunkčnej športovej haly

Prílohy k výzve:

Všeobecné info k výzve

Oprávnená aktivita:              rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom výstavby novej multifunkčnej športovej haly

Alokácia:                                12 mil. eur

Spolufinancovanie:                10 %

Oprávnené subjekty:              obce a mestá v SR

Termín na podanie žiadosti: 30.06.2022


Výzva na rok 2021 – Materské školy v Bratislavskom kraji

Výzva na budovanie nových alebo zvyšovanie existujúcich kapacít materských škôl v Bratislavskom kraji (PDF, 721 kB)

Prílohy k výzve:


Výzva na rok 2021 – pre najmenej rozvinuté okresy (NRO)

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (PDF, 818 kB)

Výzva v znení dodatku č. 1 (PDF, 817kB)

Prílohy k výzve:

Vyhodnotenie pre:

Zoznam podporených projektov (PDF, 1 251 kB)

Zoznam projektov v zásobníku (PDF, 757 kB)

Zoznam nepodporených projektov (PDF, 874 kB)

Aktivitu č. 1

Zoznam odporúčaných žiadostí na formálnu kontrolu

Zoznam žiadostí odporúčaných na zaradenie do zásobníka

Zoznam neodporúčaných žiadostí

Aktivitu č. 2

Zoznam odporúčaných žiadostí na formálnu kontrolu

Zoznam žiadostí odporúčaných na zaradenie do zásobníka

Zoznam neodporúčaných žiadostí

Aktivitu č. 3

Zoznam odporúčaných žiadostí na formálnu kontrolu

Žiadna žiadosť nebola odporúčaná na zaradenie do zásobníka

Zoznam neodporúčaných žiadostí

Aktivitu č. 4

Žiadna žiadosť nebola odporúčaná na formálnu kontrolu

Žiadna žiadosť nebola odporúčaná na zaradenie do zásobníka

Zoznam neodporúčaných žiadostí


Výzva na rok 2021

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (PDF, 808 kB)

Prílohy k výzve:

Vyhodnotenie:


Výzva na rok 2021 – navýšenie finančnej alokácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja – konsolidované znenie (PDF, 817 kB)

Dodatok č. 1 k výzve č. 8270/2021/OSMRR (PDF, 424 kB)

 

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za rok 2021


Výzva na rok 2020 – Zmiernenie dopadov koronakrízy – MVO

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (.PDF 498 KB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Žiadosť, popis projektu a vyhlásenie (.DOC 35 KB)

Príloha č.  1.2 Plán aktivít a rozpočet (.XLSL 16 KB)

Príloha č. 2 Metodika (.PDF 394 KB)

Príloha č. 3 Vzor zmluva (.PDF 479 KB)

Príloha k zmluve dotácie (.PDF 452 KB)

Príloha č. 4 logo MIRRI (.PNG 59 KB)

Príloha č. 5 Štatút komisie pre vyhodnotenie žiadostí (.PDF 378 KB)

 

Zoznam žiadostí odporúčaných na formálnu kontrolu

Zásobník žiadostí odporúčaných na formálnu kontrolu

Vyhodnotenie:

Zoznam podporených projektov (.PDF, 258 kB)

 

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za rok 2020:


Nová výzva na rok 2020 – Zmiernenie dopadov koronakrízy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (.PDF, 653 KB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020 (.DOCX, 30 KB)

Príloha č. 1.1 Popis projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja (.DOCX, 26 KB)

Príloha č. 1.2 Plán aktivít projektu a celkový rozpočet (.XLSX, 57 KB)

Príloha č. 1.3 Plán činnosti (.DOCX, 21 KB)

Príloha č. 1.4 Čestné vyhlásenie žiadateľa (.DOCX, 21 KB)

Príloha č. 2 Záväzná metodika Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2020 (.DOCX, 52 KB)

Príloha č. 3 Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt (.DOCX, 63 KB)

Príloha č. 3 zmluvy  Pravidlá určovania výšky vrátenia poskytnutej dotácie v nadväznosti na zistenia porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (.PDF, 452 KB)

Príloha č. 4 Dizajn manuál Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (.PDF, 923 KB)

Štatút komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MIRRI (.PDF, 318 KB)

Vyhodnotenie:

Schválené žiadosti o dotáciu

Zásobník žiadostí o dotáciu

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za rok 2020:


Výzva na rok 2020 – zrušená z dôvodu vyhlásenia novej výzvy zameranej na zmiernenie dopadov koronakrízy

V dňoch od 16.12.2019 do 16.01.2020 bola Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI“) zverejnená „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, kód výzvy: 6983/2019/OSMRR“ v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti so šíriacou sa pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19 z dôvodu zmiernenie dopadov koronakrízy sa UPVII rozhodol uvedenú výzvu zrušiť  a všetky žiadosti, ktoré boli na základe uvedenej výzvy predložené nebudú ďalej posudzované.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (PDF, 392 kB)

Záväzná metodika Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2020 (DOCX, 51,8 kB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020 (DOCX, 29,3 kB)

Príloha č. 2 Vzor zmluvy (DOCX, 64,6 kB)

Príloha č. 3 Dizajn manuál MIRRI (PDF, 922 kB)

Prílohy k žiadosti:

Príloha č. 1 Popis projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja (DOCX, 24,5 kB)

Príloha č. 2 Rozpočet (XLSX, 76,6 kB)

Príloha č. 3 Plán činnosti (DOCX, 20 kB)

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie žiadateľa (DOCX, 20,6 kB)

Príloha č. 5 Vyhlásenie o partnerstve (DOCX, 18,5 kB)

Príloha č. 6 Pravidlá určovania výšky vrátenia poskytnutej dotácie v nadväznosti na zistenia porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (DOCX, 28,2 kB)


Výzva na rok 2019

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (PDF, 530 kB)

Záväzná metodika Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2019 (PDF, 375 kB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1_Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2019_doc. (DOCX, 28,5 kB)

Príloha č.2_Vzor zmluvy (PDF, 539 kB)

Príloha č.3_Dizajn manuál MIRRI (PDF, 922 kB)

Prílohy k žiadosti:

Príloha č.1_Popis projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja (DOCX, 24,4 kB)

Príloha č.2_Rozpočet (XLSX, 76,8 kB)

Príloha č.3_Plán činnosti (DOCX, 20,2 kB)

Príloha č.4_Čestné vyhlásenie žiadateľa (DOCX, 20,4 kB)

Príloha č.5_Vyhlásenie o partnerstve (DOCX, 18,5 kB)

Vyhodnotenie:

Zoznam podpísaných zmlúv o dotáciu (PDF, 447 kB)

Schválené žiadosti o dotáciu (PDF, 244 kB)

Neschválené žiadosti o dotáciu (PDF, 342 kB)

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za rok 2019:

Finančné vyúčtovanie reálnych oprávnených výdavkov podporeného projektu (XLSX, 17,1 kB)

Informácia o vrátení nepoužitej časti dotácie a o odvedení výnosov (DOCX, 16,2 kB)

Informácia o vrátení nepoužitej časti dotácie a o odvedení výnosov (ODT, 7,92 kB)

Vyúčtovanie dotácie k verejnému obstarávaniu (DOCX, 19,8 kB)

Vyúčtovanie dotácie k verejnému obstarávaniu (ODT, 14,8 kB)

Záverečná správa o realizácii podporeného projektu (DOCX, 25,7 kB)

Záverečná správa o realizácii podporeného projektu (ODT, 24 kB)

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim