Preskočiť na obsah

Informatizácia

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022

Vláda SR schválila uznesením č. 337/2019 zo dňa 3. júla 2019   Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022  (Action plan for the digital transformation of Slovakia for 2019-2022).

Dokument priamo nadväzuje na Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030.  Akčný plán (AP) pokrýva opatrenia ktoré je možné realizovať v krátkodobom horizonte (3Q/2019 – 4Q/2022). Ich financovanie je naviazané na programové obdobie 2014 – 2020. Úspešné naplnenie opatrení AP vyžaduje širokú politickú podporu nad hranicu mandátu súčasnej vlády. Tiež je dôležité, aby príslušné orgány štátnej správy mali možnosť prispôsobiť vlastné štruktúry a inštitucionálnu pôsobnosť. Na základe plnenia tohto AP, rovnako ako aj na základe globálneho smerovania a priorít EÚ budú vypracované budúce akčné plány. Monitorovanie  dosahovaných merateľných cieľov jednotlivých opatrení bude vychádzať z vnútroštátnej legislatívy a príslušných  noriem, ako aj popredných európskych indexov. Na základe výsledkov monitorovania  bude možné aktualizovať plán implementácie AP.

AP obsahuje 7 horizontálnych opatrení  (A – G) zameraných na budovanie inštitucionálneho zázemia a zvýšenie inovatívnej výkonnosti Slovenska vrátane posilnenia schopnosti využiť  nové digitálne fondy EÚ.

Ďalšie kľúčové  opatrenia sú rozdelené na štyri strategické ciele, v ktorých dokáže Slovensko dosiahnuť v sledovanom horizonte výrazný úspech. Pokrývajú všetky oblasti vízie digitálnej transformácie Slovenska (hospodárstvo; spoločnosť a vzdelávanie; verejná správa; rozvoj územia a  výskum):

  1. Podporíme digitálnu transformáciu škôl a vzdelávania na skvalitnenie a zlepšenie predpokladov zamestnanosti a získanie digitálnych zručností a kompetencií potrebných pre digitálnu dobu (11 opatrení)
  2. Vytvoríme základy pre moderné údajové a digitálne hospodárstvo (21 opatrení)
  3. Zlepšíme schopnosti verejnej správy inovovať a využívať údaje (11 opatrení)
  4. Podporíme rozvoj umelej inteligencie. (12 opatrení)

Opatrenia sú podľa svojej povahy rozdelené na 3 skupiny:

 1. Regulácia: Definícia koncepcií, príprava stratégií a návrh legislatívneho rámca
 2. Organizácia: Organizačné opatrenia umožňujúce prípravu implementácie v praxi a experimentovanie, posilnenie technologickej kapacity a ľudských zdrojov, prepájanie komunít
 3. Projekty: Implementácia relevantných opatrení v praxi cez projekty a iniciatívy.

AP vychádza z prioritných odporúčaní a záväzkov európskych politík alebo priamo z dohôd členských štátov. Jeho ambíciou je vytvoriť, resp. posilniť súčasné inštitucionálne zázemie tak, aby bolo Slovensko schopné účinne využívať  priamo riadené programy EÚ, ako aj  európske štrukturálne a investičné fondy  v období 2021-2027. Úspešnosť  stratégie a s ňou súvisiaceho AP bude do veľkej miery závisieť  od efektívnej medzinárodnej spolupráce a zdieľaní príkladov najlepšej praxe.

 

 

 

 

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim