Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Digitálna agenda

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023-2026

Návrh Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026

Dňa 8.7.2022 sa uskutočnila verejná konzultácia k príprave Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023-2026. Určená bola odbornej verejnosti, najmä malým a stredným podnikom, ktoré využívajú pokročilé digitálne technológie, vedeckým a výskumným inštitúciám v oblasti digitálnych technológií, ako aj združeniam a zástupcom mimovládneho sektora.

Radi by sme Vám predstavili návrh dokumentu- akčného plánu, ktorý sa bude počas najbližších týždňov finalizovať. Nájdete v ňom strategické ciele, ale aj plánované opatrenia na najbližšie štyri roky vo vzťahu k digitálnej transformácii krajiny.

Výsledný dokument bude mať kľúčový  význam pre pokrok Slovenska v oblasti digitalizácie. Tento vládny dokument určí ciele štátu v oblasti digitalizácie. Dôraz kladie najmä na podporu digitalizácie podnikov a širšej ekonomiky, vývoj a nasadenie top digitálnych technológií a budovanie odolnej spoločnosti. Definuje základný rámec pre podporu produktivity, znalostnej ekonomiky, zameriava sa na segmenty s vyššou pridanou hodnotou, konkurencieschopnejšie hospodárstvo, udržateľný rozvoj a rovnako podporuje spoločnosť, ktorá sa v digitálnej dobe úspešne rozvíja a vie byť odolná aj voči negatívnym vplyvom digitálnych technológií.

Návrh Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023-2026 (pracovná verzia) (PDF, 3.32 MB)