Preskočiť na obsah

Informatizácia

Pracovná skupina pre digitálnu transformáciu SR

Pracovná skupina pre digitálnu transformáciu SR bola zriadená po schválení Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022 . Jej hlavnou úlohou je poskytovanie súčinnosť SDA pri implementácii opatrení Akčného plánu, pričom jej súčasťou sú dotknuté rezorty a hlavní aktéri a gestori jednotlivých opatrení, ale aj odborná verejnosť. Jednou z jej úloh je tiež vyhodnocovanie nových technologických trendov, ako aj iných objektívnych vplyvov, ktoré môžu mať dosah na aktuálnosť Akčného plánu. Pracovná skupina sa podieľa na včasnom vyhodnocovaní príslušných opatrení z pohľadu ich reálneho prínosu. V prípade potreby sa táto pracovná skupina  bude spolupodieľať na tvorbe pozícií Slovenska pre účely rokovaní vo výboroch a pracovných skupinách inštitúcií EÚ, bude odporúčať inovácie v jednotlivých oblastiach a pomáhať s realizáciou zmien.

Pracovná skupina bude pravidelne o svojich aktivitách informovať Radu vlády pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh.

Štatút pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim