Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie

Pomoc podľa Schémy štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie je určená na spolufinancovanie úspešných projektov resp. financovanie projektov schválených v rámci priamo riadených programov EÚ a je zameraná na projekty priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a štúdií uskutočniteľnosti v oblastiach digitálnych technológií, zavádzania nových technológií v priemysle alebo verejnej správe, ako aj na projekty na podporu vzdelávania a budovania digitálnych zručností. Podporené bude spolufinancovanie projektov schválených Európskou komisiou aj financovanie projektov vysoko hodnotených v rámci priamo riadených programov EÚ v oblasti digitálnej agendy: CEF Telecom, CEF2 Digital, DIGITAL a Horizont Európa v súlade s Plánom obnovy a odolnosti.

Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie