Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska

Pomoc podľa Schémy štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska je určená pre projekty, ktoré prispievajú k digitálnej transformácii hospodárstva a spoločnosti a pomáhajú napĺňať priority stanovené v Pláne obnovy a odolnosti, čo zahŕňa:

  • výskum a tvorbu aplikačných riešení v oblasti digitálnych technológií,
  • posilnenie kapacít (ľudských, technologických a infraštruktúrnych) v oblasti výskumu, vývoja a aplikácie top digitálnych technológií v podmienkach Slovenska s využitím vo verejnej správe, podnikateľskom prostredí a výskumno-vývojových inštitúciách,
  • podporu firiem v oblasti aplikácie top digitálnych technológií,
  • podporu perspektívnych projektov výskumu, vývoja a inovácií s úrovňami pripravenosti technológie TRL 5 až 8 („Technology readiness levels“, TRL),
  • podporu budovania testovacej a experimentálnej infraštruktúry.

Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska