Preskočiť na obsah

Digitálna agenda

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie úspešným projektom z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti spolufinancovania úspešných projektov z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).

Ak miera pokrytia oprávnených nákladov v zmysle platných pravidiel CEF Telecom nepostačuje predkladateľom projektov za účelom úspešnej realizácie/implementácie svojich projektov a ktorí majú zároveň ťažkosti spolufinancovať svoj schválený projekt z vlastných zdrojov, budú sa môcť uchádzať o spolufinancovanie svojho oprávneného projektu z dotácie v rámci tejto výzvy. Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000 eur a maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 95 %.

Môže ísť o projekty z nasledovných oblastí:

 • Prístup k digitálnym zdrojom Európskeho dedičstva – Europeana,
 • Elektronická identifikácia - eIdentifikácia,
 • Elektronická karta študenta v EÚ (EU Student eCard),
 • Elektronické dodávanie dokumentov a dát (eDelivery),
 • Elektronická fakturácia (eInvoicing),
 • Prístup k opakovane používaným informáciám verejného sektora (Public Open Data),
 • Automatické prekladanie (Automated Translation),
 • Podpora kritickej digitálnej infraštruktúry – kybernetická bezpečnosť,
 • Digitálne verejné obstarávanie (eProcurement),
 • Systém prepojenia biznis registrov (BRIS),
 • eZdravie (eHealth),
 • Elektronická výmena informácií sociálneho zabezpečenia (EESSI),
 • Európska e-Spravodlivosť (European e-Justice),
 • eArchivácia (eArchiving),
 • Bezpečný internet a riešenie sporov online,
 • Európske observatórium pre digitálne médiá,
 • Blockchain a Európska blockchainová infraštruktúra (EBSI),
 • Európska platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta.

Bližšie informácie k podmienkam výzvy, vrátane príloh, nájdete na www.challenge.gov.sk.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska. Výzva sa týka témy boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných technológií.

Cieľom výzvy je zvyšovanie gramotnosti v profesionálnom ako aj každodennom živote, získanie zručností potrebných pri práci s informáciami (kritické myslenie, mediálna gramotnosť, analýza zdrojov informácií, a podobne), rozvoj a aplikovanie strategickej komunikácie a oboznámenie sa s digitálnymi nástrojmi a technikami v boji proti šíreniu dezinformácií. Oprávnené aktivity sú vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia v oblasti informačnej gramotnosti a boja proti dezinformáciám alebo vytvorenie a distribúcia vzdelávacích materiálov alebo podporných edukačných materiálov zameraných na rovnakú oblasť. Cieľovou skupinou aktivít by mali byť študenti stredných a/alebo vysokých škôl, učitelia stredných a/alebo vysokých škôl, zamestnanci štátnej správy či verejnosť. Najúspešnejší žiadatelia môžu získať dotáciu až do výšky 40 000,- eur na projekty, ktoré budú zrealizované najneskôr do 31.3.2022.

Bližšie informácie k podmienkam výzvy, vrátane príloh, nájdete na www.challenge.gov.sk.

 

Prijímanie žiadostí o poskytnutie dotácie bolo uzavreté dňa 23.9.2021.

Zoznam-schvalenych-ziadosti_SDA-2_2021.pdf

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim