Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Digitálna agenda

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie úspešným projektom z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti spolufinancovania úspešných projektov z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).

Ak miera pokrytia oprávnených nákladov v zmysle platných pravidiel CEF Telecom nepostačuje predkladateľom projektov za účelom úspešnej realizácie/implementácie svojich projektov a ktorí majú zároveň ťažkosti spolufinancovať svoj schválený projekt z vlastných zdrojov, budú sa môcť uchádzať o spolufinancovanie svojho oprávneného projektu z dotácie v rámci tejto výzvy. Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000 eur a maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 95 %.

Môže ísť o projekty z nasledovných oblastí:

 • Prístup k digitálnym zdrojom Európskeho dedičstva – Europeana,
 • Elektronická identifikácia - eIdentifikácia,
 • Elektronická karta študenta v EÚ (EU Student eCard),
 • Elektronické dodávanie dokumentov a dát (eDelivery),
 • Elektronická fakturácia (eInvoicing),
 • Prístup k opakovane používaným informáciám verejného sektora (Public Open Data),
 • Automatické prekladanie (Automated Translation),
 • Podpora kritickej digitálnej infraštruktúry – kybernetická bezpečnosť,
 • Digitálne verejné obstarávanie (eProcurement),
 • Systém prepojenia biznis registrov (BRIS),
 • eZdravie (eHealth),
 • Elektronická výmena informácií sociálneho zabezpečenia (EESSI),
 • Európska e-Spravodlivosť (European e-Justice),
 • eArchivácia (eArchiving),
 • Bezpečný internet a riešenie sporov online,
 • Európske observatórium pre digitálne médiá,
 • Blockchain a Európska blockchainová infraštruktúra (EBSI),
 • Európska platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta.

Bližšie informácie k podmienkam výzvy, vrátane príloh, nájdete na www.challenge.gov.sk.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska. Výzva sa týka témy boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných technológií.

Cieľom výzvy je zvyšovanie gramotnosti v profesionálnom ako aj každodennom živote, získanie zručností potrebných pri práci s informáciami (kritické myslenie, mediálna gramotnosť, analýza zdrojov informácií, a podobne), rozvoj a aplikovanie strategickej komunikácie a oboznámenie sa s digitálnymi nástrojmi a technikami v boji proti šíreniu dezinformácií. Oprávnené aktivity sú vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia v oblasti informačnej gramotnosti a boja proti dezinformáciám alebo vytvorenie a distribúcia vzdelávacích materiálov alebo podporných edukačných materiálov zameraných na rovnakú oblasť. Cieľovou skupinou aktivít by mali byť študenti stredných a/alebo vysokých škôl, učitelia stredných a/alebo vysokých škôl, zamestnanci štátnej správy či verejnosť. Najúspešnejší žiadatelia môžu získať dotáciu až do výšky 40 000,- eur na projekty, ktoré budú zrealizované najneskôr do 31.3.2022.

Bližšie informácie k podmienkam výzvy, vrátane príloh, nájdete na www.challenge.gov.sk.

 

Prijímanie žiadostí o poskytnutie dotácie bolo uzavreté dňa 23.9.2021.

Zoznam-schvalenych-ziadosti_SDA-2_2021.pdf