Preskočiť na obsah

Informatizácia

Distribuované technológie / Blockchain

Pozíciu vlády SR a konkrétne aj MIRRI voči technológií blockchain definujú nedávno schválené vládne materiály  Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 a   Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022.

Technológia  blockchain  je infraštruktúra, ktorá umožňuje rôznym distribuovaným softvérovým aplikáciám ukladať, uchovávať a sprístupňovať údaje spôsobom, ktorý zaručuje vysokú dostupnosť, dôvernosť a integritu údajov, ktoré sú autentické, nepopierateľné, nie je možné ich meniť. Z praktických dôvodov sa typický jedná o údajové záznamy menšieho rozsahu – do blockchainu sa ukladajú len základné údaje o transakciách, udalostiach alebo správach vznikajúcich v rámci ekosystému vzájomne komunikujúcich účastníkov. Kľúčovou vlastnosťou blockchainu je skutočnosť, že takýto komunikačný systém nemusí organizovať ani naň dohliadať žiadna centrálna autorita – hovoríme, že systém nemá „rozhodcu“, ktorého by bolo potrebné rešpektovať a ktorý by si musel túto svoju autoritu prácne budovať a udržiavať. Technológia blockchain je distribuovaná a decentralizovaná a je schopná spontánne vytvoriť absolútnu dôveru účastníkov v prostredí potenciálnej vzájomnej nedôvery.

MIRRI si nechal vypracovať  Štúdiu možností a potenciálu technológie blockchain pri zlepšovaní eGovernment riešení. Jej tvorcami sú konzultanti zo spoločnosti Ernst & Young. Štúdia predstavuje technológiu a jej možné použitie v jednotlivých službách eGovernmentu, resp. nasadenie vo verejnej správe ako aj definuje konkrétne projekty, pri ktorých je možné túto technológiu využiť.

Technológiu blockchain je potenciálne možné využiť mimo iného aj v týchto konkrétnych projektoch:

  • zverejňovanie verejných dokumentov a údajov – “online nástenka“,
  • transparentné riadenie samosprávy – plánovanie kapacít, férové prideľovanie miest a prijímanie detí do materských škôl a základných škôl; stavebné úrady: sledovanie základných míľnikov pri územnom a stavebnom konaní; príprava a schvaľovanie rozpočtu; zverejňovanie zmlúv s tretími stranami,
  • proces verejného obstarávania,
  • registrácia áut a prejdených kilometrov,
  • voľby a referendá,
  • kataster nehnuteľností,
  • živnostenský a obchodný register,
  • kontrola originality produktov.

Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022 obsahuje dve konkrétne opatrenia so zameraním sa na technológiu blockchain:

  • Podpora vzniku a aktivít platformy pre výskum a využitie  technológie blockchain: cieľom je vytvoriť platformu, ktorá bude medzi akademickými výskumnými tímami a tiež centrami výskumu v priemysle a podnikateľskej sfére, ako aj inovačnými laboratóriami plniť úlohu centrálneho kontaktného bodu. Ustanovením takejto platformy budeme vytvárať a posilňovať silnú spätnú väzbu medzi výskumnými centrami, univerzitami, súkromnou sférou ako aj inováciami založenými na využití technológie blockchain v priemysle a verejnej správe.
  • Testovanie použitia technológie blockchain vo verejnej správe v pilotných projektoch: cieľom je systematické testovanie danej technológie v spolupráci s partnermi z akademickej a podnikateľskej sféry v rámci vyššie zmienenej platformy, tak aby sa jasne definovala pridaná hodnota technológie pre verejnú správu a navrhlo sa jej nasadenie v konkrétnych projektoch.

Zatiaľ MIRRI nemá ambíciu danú technológiu nasadzovať do informačných systémov verejnej správy, nakoľko v súčasnosti len zbiera a vyhodnocuje údaje o výhodnosti a celkovo pridanej hodnote takéhoto riešenia. V tejto fáze skôr preferujeme technológiu testovať v rámci pilotných projektov v spolupráci s partnermi.

Veľký potenciál týchto technológií vníma aj Európska únia, ktorá založila pracovnú skupinu  European Blockchain Partnership. Pracovná skupina pracuje na konkrétnych cezhraničných projektoch s využitím tejto technológie, napríklad pri zdieľaní a uznávaní vysokoškolských diplomov medzi členskými štátmi EÚ.

MIRRI spolupracuje v tejto téme aj s OECD a s ich Blockchain Policy Centre, a to konkrétne na problematike ako môžu DLT technológie prispieť k zvýšeniu transparentnosti a dôveryhodnosti zverejňovaných verejných údajov. Viac sa dozviete v analýze Scoping Paper on the Potential of Blockchain to Promote Trust in Public Institutions.

V rámci medzivládnej platformy 17+1, ktorá sa zaoberá prehĺbením ekonomickej spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy, Slovensko má ambíciou vytvoriť Centrum excelentnosti pre výskum, vývoj a aplikované využitie technológie blockchain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim