Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Superpočítače

Superpočítačové systémy, formálne označované ako vysokovýkonné výpočty (high performance computing – HPC), sú predmetom intenzívneho rozvoja. Potenciál vysokovýkonných počítačov je obrovský a ich využitie nám môže napomôcť k zvýšeniu konkurencieschopnosti. Tradičným lídrom sú Spojené štáty americké, novým vyzývateľom je Čínska ľudová republika a zobúdzajúcim sa novým účastníkom pretekov je Európska únia.

Európska komisia založila európske konzorcium na rozvoj vysokovýkonných výpočtov EuroHPC Joint Undertaking, ktoré má dobehnúť zaostávanie Európy v oblasti superpočítačov. Slovensko je súčasťou tohto konzorcia. SR sa zmluvne zapojila do spoločnej iniciatívy na výstavbu jedného z troch superpočítačových centier s výkonom v ráde stoviek petaflop, ktoré je vo výstavbe v talianskej Bologni.

Slovensko a náš úrad v rámci účasti v spoločnom európskom konzorciu EuroHPC vyvíja aktivity, ku ktorým sme sa v konzorciu zaviazali. V spolupráci so SAV a s podnikovými partnermi pripravujeme zriadenie národného kompetenčného centra pre HPC. Toto kompetenčné centrum pomôže nielen s využitím európskych superpočítačov pri riešení výskumných úloh, ale sprístupní vysokovýkonné výpočty aj pre podnikovú sféru a štátnu správu. Národné centrum bude ďalej v spolupráci s univerzitami pripravovať odborníkov pre prax a malým a stredným podnikom poskytne podporu, aby vedeli efektívne využívať potenciál HPC pre svoje podnikanie.

Štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá mapuje možnosti vzniku národného superpočítačového kompetenčného centra v podmienkach SR je možné nájsť na stránke disk.savba.sk.