Preskočiť na obsah

Informatizácia

Umelá inteligencia

Vláda SR pristupuje k technológii umelej inteligencie, ako aj k jej výskumu z pozície etického a pre všeobecnosť prospešného využitia tejto inovatívnej technológie, ako je napríklad zabezpečenie udržateľného rozvoja spoločnosti.

Slovenská vláda prijala Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030 a na ňu nadväzujúci Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022, ktorý obsahuje opatrenia ako využiť nástroje umelej inteligencie napr. pri sprehľadnení regulačného prostredia, ako aj podporu výskumu a vedy v tejto oblasti, vytvorenie ekosystému umelej inteligencie na Slovensku, aby sme vedeli ako spoločnosť, čo najefektívnejšie využiť potenciál týchto inovatívnych technológií.

Nástroje umelej inteligencie sú už dnes aplikované v každodennom živote občana, a niekedy aj bez toho, aby si to občan uvedomoval. Napríklad pri prvotnom vyhodnotení žiadosti o hypotéku alebo pôžičku bankové inštitúcie používajú metodológie, ktoré v prvom stupni rozhodovacieho procesu, využívajú algoritmy umelej inteligencie na kladné alebo záporné vyhodnotenie takejto žiadosti.

V roku 2019 bolo založené Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI, ktoré je neutrálna, nezávislá a nezisková platforma, ktorá okrem sieťovania aktérov v oblasti výskumu a aplikácie nástrojov umelej inteligencie slúži najmä ako platforma excelentnosti v  tejto rýchlo sa rozvíjajúcej sa oblasti.

Slovensko sa hlási ku európskemu koordinovanému plánu pre umelú inteligenciu. Tento plán má za cieľ naplno využiť potenciál inovatívnych technológií v procese digitalizácie. Kontinuitu a konzistenciu našich snáh v tejto oblasti ilustruje aj nasledovanie strategických smerovaní definovaných ešte minulý rok počas Vyšehradskej konferencii o umelej inteligencii. V roku 2019, kedy Európska komisia aktualizovala svoj koordinovaný plán umelej inteligencie z roku 2018,  sa  vďaka naším spoločným snahám, Slovensko dostalo do prvej vlny malej skupiny len 12 členských krajín, ktorých stratégie a akčné plány budú analyzované Európskou komisiou a ich prieniky sa budú inkorporovať do novely koordinačného plánu pre umelú inteligenciu.

Strategickú významnosť tejto aktivity zdôrazňuje aj novo zvolená predsedníčka Európskej komisie, Ursula von der Leyenová, ktorá vo svojej vízii pred Európskym parlamentom zakotvila nevyhnutnosť pripravenosti Európy pre digitálnu dobu. Samotné vedenie európskych inštitúcií si uvedomuje, že Európa ako celok, zaostáva v niektorých odvetviach, ako napríklad pri platformách “business to consumer”, kým v iných, ako napríklad v platformách “business to business” sme zatiaľ lídrami. Vo svojich v prvých 100 dňoch v úrade sa novo zvolená predsedníčka ďalej zaviazala predložiť legislatívu pre koordinovaný prístup k ľudským a etickým implikáciám umelej inteligencie. Tieto snahy sa tiež zamerajú na to, ako môžeme využiť veľké dáta pre inováciu na vytváranie bohatstva pre naše spoločnosti a podniky. Takisto sa zaviazala prioritizovať investície do umelej inteligencie, cez viac ročné finančné rámce, ako aj cez zvýšenie podpory medzi verejno-súkromnými partnerstvami.

Potenciál technológií umelej inteligencie je nielen ekonomický. McKinsey dáta za rok 2018 uvádzajú, že až  13.5% inkrementačného rastu HDP pre ekonomiky členských štátov Európskej únie do roku 2030 sa pripíše práve technológiám umelej inteligencie. Digitálne technológie zmenili spôsob, ako komunikujeme, žijeme a pracujeme. Preto spoločenský potenciál je takisto hlboko transformujúci. Ten sa ilustruje na príkladoch efektívneho využitia inovačných metód v zdravotnej starostlivosti o občanov, ako aj v optimalizácii modelov využitia zdrojov a vplyvov ekonomickej a spoločenskej činnosti na životné prostredie.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky realizuje viacero aktivít v oblasti rozvoja ekosystému umelej inteligencie na Slovensku a má záujem aktívne prispievať do budovania celoeurópskeho ekosystému excelentnosti v oblasti umelej inteligencie. Východiskom je štúdia vypracovaná expertmi zo Slovenskej technickej univerzity. Rovnako Slovenská technická univerzita vypracovala manuál pre zavedenie umelej inteligencie s cieľom podporiť nasadzovanie inovatívnych technológií v prostredí slovenských firiem, s cieľom zvýšiť úroveň digitalizácie a konkurencieschopnosť slovenských podnikateľov. Prehľad základných výstupov oboch diel nájdete v skrátenej brožúre.

Manuál pre firmy na zavedenie umelej inteligencie (PDF, 5.49 MB)
Boržúra - Analýza a návrh možností výskumu, vývoja a aplikácie umelej inteligencie na Slovensku (PDF, 1.07 MB)
Analýza a návrh zapojenia SR do iniciatívy EÚ pri budovaní európskych centier excelentnosti pre umelú inteligenciu (PDF, 6.37 MB)

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim