Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Centrálna zmluva SAP

Rámcová dohoda na zabezpečenie licenčnej podpory licencií SAP, produktov SAP a služieb s nimi súvisiacich č. 2880/2022

Dňa 19.10.2022 nadobudla účinnosť Rámcová dohoda na zabezpečenie licenčnej podpory licencií SAP, produktov SAP a služieb s nimi súvisiacich č. 2880/2022 (ďalej CRD SAP).

Úplné znenie rámcovej dohody nájdete na nasledovnej url adrese: https://www.crz.gov.sk/data/att/3624197.pdf

Projektový zámer k centrálnej zmluve SAP

Metodické usmernenie

V zmysle úlohy z uznesenia vlády č. 286/2019 zo 16.5.2019 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vypracováva pokyn k zabezpečeniu centrálneho nákupu produktov a služieb SAP v rámci CRD SAP.

Stav plnenia CRD SAP

Organizácie, ktoré využili CRD SAP

Stav čerpania rámcovej dohody:

  • Suma zodpovedajúca obstaraným produktom a službám je 0 (bez DPH).
  • Cenníková cena by predstavovala sumu 0 (bez DPH).
  • Súčasné čerpanie centrálne rámcovej dohody je na úrovni 0 %