Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Centrálny DNS IT role

Dňa 16.11.2022 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zriadenie DNS „Centrálne obstarávanie IT rolí pre potreby VS“.  V profile verejného obstarávateľa zverejnené súťažné podklady k predmetnému DNS:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/452142

Projektový zámer k centrálnemu dynamickému nákupnému systému

Cieľom zriadenia DNS je vytvorenie platformy pre štátnu a verejnú správu, ktorá umožní verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa ich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý im je známy a zároveň z úrovne IKT gestora štátu centrálne umožní riadiť nákup IT rolí. Časový rámec DNS predstavuje 48 mesiacov od jeho zriadenia. Predpokladaná hodnota zákazky je 14 066 648,99 EUR bez DPH.

Tlačová správa