Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Centrálny DNS Microsoft

Centrálny dynamický nákupný systém Microsoft

Dňa 28.05.2021 bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku E. Ú. (č. 2021/ S 102 – 266789) k dynamickému nákupnému systému na predmet zákazky „Centrálne obstarávanie licencií pre operačné systémy, kancelársky balík, prístup používateľov na server a súvisiacich služieb“.  V profile verejného obstarávateľa zverejnené súťažné podklady k predmetnému DNS: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431882

Projektový zámer k centrálnemu dynamickému nákupnému systému

Hodnotenie ÚHP

V zmysle úlohy z uznesenia vlády č. 286/2019 zo 16.5.2019 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vypracovalo metodické usmernenie k realizácii verejného obstarávania produktov a služieb Microsoft prostredníctvom dynamického nákupného systému.

Metodické usmernenie k centrálnemu DNS

Príloha 1 – dotazník (vzor)

Príloha 2 – Prehľad ERP (Cenníkových cien) vybraných Microsoft produktov a služieb 

Príloha 3 – Finančné limity rozpočtu jednotlivých kapitol

Príloha 4 – Prehľad licenčných programov Microsoft

Príloha 5 – Vzor čiastkovej výzvy

Prehľad verejného obstarávania realizovaného prostredníctvom centrálneho dynamického systému

Prehľad realizovaných čiastkových obstarávaní (výziev) s uvedením hodnoty obstaraných licencií:

 1. Ministerstvo financií SR (vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti) – 5 560 976,36 EUR bez DPH
 2. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Kancelária Národnej rady SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – zrušená
 3. Ministerstvo vnútra SR – 15 287 250,24 EUR bez DPH
 4. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 5 188 956,15 EUR bez DPH
 5. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Kancelária Národnej rady SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – 965 666,60 EUR bez DPH
 6. Ministerstvo obrany SR – 12 272 685,00 EUR bez DPH
 7. Ministerstvo vnútra SR – 279 250,20 EUR bez DPH
 8. Ministerstvo vnútra SR – zrušená
 9. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – zrušená
 10. Ministerstvo hospodárstva SR – 100 258,80 EUR bez DPH
 11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – 1 332 748,80 EUR bez DPH
 12. Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo životného prostredia SR – 1 295 951,22 EUR bez DPH
 13. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Úrad vlády SR – 999 267,36 EUR bez DPH
 14. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Kancelária Ústavného súdu SR – zrušená
 15. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Kancelária Ústavného súdu SR – 43 384,80 EUR bez DPH

Prehľad celkového čerpania:

Hodnota licencií obstaraných prostredníctvom centrálneho dynamického systému:

 • v cenníkových cenách: 52 850 149,76 EUR bez DPH
 • v cenách podľa realizovaných zákaziek: 43 326 395,52 EUR bez DPH

Celková úspora nákladov v rámci doteraz realizovaných zákaziek prostredníctvom centrálneho dynamického systému predstavuje 9 523 754,24 EUR bez DPH (18,02 % zľava oproti cenníkovým cenám).

Prehľad referenčných cien

Referenčné ceny vychádzajú z priemerných jednotkových cien produktov, ktoré boli výsledkom doteraz realizovaných čiastkových verejných obstarávaní prostredníctvom centrálneho dynamického systému.

Licenčný program Enterprise:

Popis Metrika Jednotková cena bez DPH
WIN E3 1 používateľ/mesiac 4,47 €
O365 E1 1 používateľ/mesiac 4,90 €*
Ent Mob and Security E3 1 používateľ/mesiac 6,44 €*
M365 E3 Full USL Unified 1 používateľ/mesiac 23,07 €*
M365 E5 Full USL Unified 1 používateľ/mesiac 37,55 €*

* v 03/2022 bola upravená cenníková cena produktu

Licenčný program CSP:

Popis Metrika Jednotková cena bez DPH
WIN E3 1 používateľ/mesiac 4,59 €
O365 E1 1 používateľ/mesiac 5,63 €*
Ent Mob and Security E3 1 používateľ/mesiac 7,08 €*

* v 03/2022 bola upravená cenníková cena produktu