Preskočiť na obsah

Informatizácia

Centrálny DNS Microsoft

Centrálny dynamický nákupný systém Microsoft

Dňa 28.05.2021 bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku E. Ú. (č. 2021/ S 102 – 266789) k dynamickému nákupnému systému na predmet zákazky „Centrálne obstarávanie licencií pre operačné systémy, kancelársky balík, prístup používateľov na server a súvisiacich služieb“.  V profile verejného obstarávateľa zverejnené súťažné podklady k predmetnému DNS: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431882

Projektový zámer k centrálnemu dynamickému nákupnému systému

Hodnotenie ÚHP

V zmysle úlohy z uznesenia vlády č. 286/2019 zo 16.5.2019 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vypracovalo metodické usmernenie k realizácii verejného obstarávania produktov a služieb Microsoft prostredníctvom dynamického nákupného systému.

Metodické usmernenie k centrálnemu DNS

Príloha 1 – dotazník (vzor)

Príloha 2 – Prehľad ERP (Cenníkových cien) vybraných Microsoft produktov a služieb 

Príloha 3 – Finančné limity rozpočtu jednotlivých kapitol

Príloha 4 – Prehľad licenčných programov Microsoft

Príloha 5 – Vzor čiastkovej výzvy

Prehľad verejného obstarávania realizovaného prostredníctvom centrálneho dynamického systému

Prehľad realizovaných čiastkových obstarávaní (výziev) s uvedením hodnoty obstaraných licencií:

 1. Ministerstvo financií SR (vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti) – 5 560 976,36 EUR bez DPH
 2. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Kancelária Národnej rady SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – zrušená
 3. Ministerstvo vnútra SR – 15 287 250,24 EUR bez DPH
 4. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 5 188 956,15 EUR bez DPH
 5. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Kancelária Národnej rady SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – 965 666,60 EUR bez DPH
 6. Ministerstvo obrany SR – 12 272 685,00 EUR bez DPH
 7. Ministerstvo vnútra SR – 279 250,20 EUR bez DPH
 8. Ministerstvo vnútra SR – zrušená
 9. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – zrušená
 10. Ministerstvo hospodárstva SR – 100 258,80 EUR bez DPH

Prehľad celkového čerpania:

Hodnota licencií obstaraných prostredníctvom centrálneho dynamického systému:

 • v cenníkových cenách: 51 244 596,00 EUR bez DPH
 • v cenách podľa realizovaných zákaziek: 39 655 043,34 EUR bez DPH

Celková úspora nákladov v rámci doteraz realizovaných zákaziek prostredníctvom centrálneho dynamického systému predstavuje 11 589 552,66 EUR bez DPH (22,62% zľava oproti cenníkovým cenám).

Prehľad referenčných cien

Referenčné ceny vychádzajú z priemerných jednotkových cien produktov, ktoré boli výsledkom doteraz realizovaných čiastkových verejných obstarávaní prostredníctvom centrálneho dynamického systému.

Licenčný program Enterprise:

Popis Metrika Jednotková cena bez DPH
WIN E3 1 používateľ/mesiac 4,46 €
O365 E1 1 používateľ/mesiac 4,78 €
Ent Mob and Security E3 1 používateľ/mesiac 5,76 €*
M365 E3 Full USL Unified 1 používateľ/mesiac 21,64 €
M365 E5 Full USL Unified 1 používateľ/mesiac 36,98 €

* cena nezohľadňuje zmenu cenníkových cien produktu od 10/2021

Licenčný program CSP:

Popis Metrika Jednotková cena bez DPH
WIN E3 1 používateľ/mesiac 4,55 €
O365 E1 1 používateľ/mesiac 5,63 €
Ent Mob and Security E3 1 používateľ/mesiac 7,14 €*

* cena zohľadňuje zmenu cenníkových cien produktu od 10/2021

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim