Preskočiť na obsah

Informatizácia

Referenčné údaje

Referenčným údajom je taký údaj objektu evidencie, ktorý je uvedený zozname referenčných údajov. Cieľom zaradenia referenčných údajov do zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre je umožniť ich zdieľanie a využívanie medzi informačnými systémami orgánov verejnej moci a ich poskytovanie pre právne účely tak, aby fyzické a právnické osoby nemuseli predkladať pre účely konania tieto údaje opätovne. Inými slovami referenčné údaje slúžia pre výkon verejnej moci pre všetky orgány verejnej moci, ktoré majú oprávnenie ich používať, a to bez nutnosti ich ďalej overovať alebo požadovať ich predloženie.

Pri evidovaní údajov z iných informačných systémov, ktoré sú referenčnými údajmi, sa tieto údaje už nevytvárajú, ale použijú sa v podobe ako sú uvedené v referenčnom registri. Ide o tzv. referencovanie. Na zabezpečenie synchronizácie údajov pri referencovaní a jednotného spôsobu poskytovania údajov z referenčných registrov a základných číselníkov je určený Modul procesnej integrácie a integrácie údajov podľa § 10 ods. 11 písm. d) a e) zákona č. 305/2013. Z. z. o e-Governmente, ktorého správcom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, a ktorý bol spustený do prevádzky dňa 1.11.2015.

V záujme zabezpečenia jednotného postupu pri plnení povinností vyplývajúcich z príslušných ustanovení zákona č. 305/2013. Z. z. o e-Governmente pri vyhlasovaní referenčných údajov, používaní hodnôt referenčných údajov a stotožňovaní vlastných údajov s referenčnými vydalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Metodické usmernenie.

Referenčné registre obsahujúce referenčné údaje musia byť evidované v centrálnom metainformačnom systéme (MetaIS), v rámci ktorého Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky spravuje nástroj na spracovanie návrhov, pripomienkovanie a publikovanie referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre. Postup spracovania návrhu v MetaIS je dostupný v „Používateľskej príručke MetaIS“.

Aktuálny zoznam vyhlásených referenčných registrov / referenčných údajov nájdete v systéme metaIS.

Kontaktné údaje správcu zoznamu referenčných údajov za Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky:
Ing. Andrej Hajdúch, PhD.
e-mail: andrej.hajduch@vicepremier.gov.sk
tel. č.: +421 940 504 243

Kontaktné údaje správcu modulu procesnej integrácie a integrácie údajov za Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky:
Ing. Ivo Král
e-mail: ivo.kral@vicepremier.gov.sk
tel. č.: +421 917 472 777

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim