Preskočiť na obsah

Informatizácia

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) je referenčný dokument, na základe ktorého bude poskytovaná podpora na všetky projekty informatizácie spoločnosti, podporované zo štrukturálnych fondov. Definuje globálny cieľ, prioritné osi, opatrenia a aktivity, ktoré budú podporované na území cieľov Konvergencia v období rokov 2007-2013.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je v zmysle uznesenia vlády č. 1004/2006sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program informatizácia spoločnosti. Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti je v zmysle uznesenia vlády č. 832/2006 Úrad vlády Slovenskej republiky.

Operačný program Informatizácia spoločnosti bol schválený vládou Slovenskej republiky dňa 6. decembra 2006. V prvom polroku 2007 prebiehali oficiálne rokovania a technické konzultácie s Európskou komisiou (EK) a zapracovávanie pripomienok EK do Návrhu OPIS. Riadiaci orgán pre Operačný program informatizácia spoločnosti zaslal Európskej komisii 29.6.2007 poslednú verziu Operačného programu Informatizácia spoločnosti, v ktorej bola zapracovaná  aj zásadná pripomienka EK vznesená vo vzťahu k využívaniu OPIS aj pre územie cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (t.j. Bratislavský kraj).

Táto verzia už bola podľa vyjadrenia riaditeľa direktoriátu pre regionálny rozvoj EK José Palma Andrésa v poriadku a po oficiálnom odobrení NSRR bol OPIS schválený 17. septembra 2007 ako prvý z 11 operačných programov.

Operačný program Informatizácia spoločnosti ¦ 17.09.2007 (PDF, 3.43 MB)

Aktualizovanú verziu dokumentu Operačný program Informatizácia spoločnosti V4.0, ktorá bola schválená 14.06.2012 nájdete tu.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim