Preskočiť na obsah

Informatizácia

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Programové obdobie 2014 – 2020

Príprava nového programového obdobia po roku 2013 sa začala už v roku 2007, keď Európska komisia (EK) otvorila verejnú diskusiu o výzvach, ktorým bude musieť čeliť politika súdržnosti EÚ v nasledujúcich rokoch. Týchto diskusií sa aktívne zúčastňovala aj Slovenská republika prostredníctvom expertných stretnutí organizovaných členskými štátmi a prostredníctvom rokovaní v rámci formálnych a neformálnych pracovných skupín EÚ (napr. pracovná skupina Rady pre štrukturálne opatrenia – SAWP). V priebehu uplynulých rokov zverejnila EK dôležité dokumenty, ktoré formovali diskusiu k budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ, napr. Zelená kniha o územnej súdržnosti – z územnej rozmanitosti urobiť prednosť, Preskúmanie rozpočtu EÚ, stratégia Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, Piata správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.
Dňa 6. októbra 2011 predstavila EK návrh legislatívnych predpisov EÚ k politike súdržnosti na programové obdobie 2014 – 2020. EK v ňom navrhla spôsob plnenia stratégie Európa 2020 a nástroje, ktoré k tomu majú prispieť, najmä s ohľadom na zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a dôsledné plnenie národných cieľov v čase hospodárskej a menovej krízy.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim