Preskočiť na obsah

Informatizácia

Pracovné skupiny k strategickým prioritám informatizácie

Rozhodnutie o zriadení pracovných skupín a ich štatút

Dňa 20. januára  2020 boli rozhodnutím č. 1/2020 vedúceho Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zriadené pracovné skupiny k strategickým prioritám informatizácie:

 1. Governance a Delivery,
 2. Strategická architektúra,
 3. Lepšie dáta,
 4. Lepšie služby,
 5. Vládny cloud,
 6. Verejné obstarávanie IT,
 7. Kybernetická bezpečnosť,
 8. Samospráva.

Rozhodnutie vedúceho Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 1/2020 zo dňa 20. januára 2020 o zriadení pracovných skupín k strategickým prioritám informatizácie (PDF, 206 kB)

Pôsobnosť, zloženie, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov pracovných skupín a spôsob rokovania pracovných skupín upravuje ich štatút.

Štatút pracovných skupín k strategickým prioritám informatizácie zo dňa 20. novembra 2020 (PDF, 449 kB)

Úlohy pracovných skupín

Úlohou pracovných skupín je vypracovanie návrhov dokumentov v zmysle kapitoly 9 NKIVS, podieľať sa na ich aktualizácii a spracovaní ďalších aktuálnych tém týkajúcich sa strategických priorít informatizácie.

Výstupy z činnosti pracovných skupín sú publikované na: www.mirri.gov.sk.

V prípade záujmu o nomináciu, renomináciu alebo zrušenie členstva Vášho zástupcu v PS, prosíme zaslať návrh na adresu metais@mirri.gov.sk a predsedovi príslušnej pracovnej skupiny. Dovoľujeme si zároveň upozorniť, že členstvo v pracovnej skupine schvaľuje vedúci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

 Pracovné skupiny

  • Governance a Delivery

predseda PS: p. Emil Fitoš (e-mail: fitos@itas.sk)

schválené výstupy:

   1. Koncepcia riadenia informatizácie (schválené 10.11.2017)
   2. Aktualizovaná metodika projektového riadenia (schválené 10.11.2017)
   3. Koncepcia riadenia ľudských zdrojov v IT (schválené 28.10.2019)
   4. Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy 2016-2020 (schválené 10.11.2017)

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

  • Strategická architektúra

predseda PS: p. Vladimír Kováč (e-mail: vladimir.kovac@mirri.gov.sk)

schválené výstupy:

   1. Referenčná architektúra integrovaného informačného systému verejnej správy (schválené 8.2017)
   2. Referenčná architektúra Informačného systému verejnej správy (schválené 10.11.2017)
   3. Strategická priorita Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych spoločných blokov (schválené 10.11.2017)

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

  • Lepšie dáta

predseda PS: p. Milan Andrejkovič (e-mail: milan.andrejkovic@mirri.gov.sk)

schválené výstupy:

   1. Strategická priorita Manažment údajov (schválené 28.2.2017)
   2. Strategická priorita Otvorené údaje (schválené 10.11.2017)

Verejná zóna (verejná zóna je zároveň internou sekciou pracovnej skupiny)

  • Lepšie služby

predseda PS: p. Viera Hanizl (e-mail: viera.hainzl@mirri.gov.sk)

schválené výstupy:

   1. Strategická priorita Multikanálový prístup (schválené 28.2.2017)
   2. Strategická priorita Integrácia a orchestrácia (schválené 28.2.2017)
   3. Strategická priorita  Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou (schválené 10.11.2017)

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

  • Vládny cloud

predseda PS: p. Martin Sulík (e-mail: martin.sulik@nases.gov.sk)

schválený výstup:

Strategická priorita Vládny cloud (schválené 28.2.2017)

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

  • Verejné obstarávanie IKT

predseda PS: p. Kristian Hodossy (e-mail: kristian.hodossy@mirri.gov.sk)

schválený výstup:

Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe (schválené 16.5.2019)

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

  • Kybernetická bezpečnosť

predseda PS: p. Ľuboš Motúz (e-mail: lubos.motuz@mirri.gov.sk)

schválený výstup:

Kybernetická a informačná bezpečnosť (schválené 1.7.2019)

Interná sekcia pracovnej skupiny

Verejná zóna

  • Samospráva

predseda PS: p. Vladimír Raučina (e-mail: vladimir.raucina@mirri.gov.sk)

schválený výstup:

Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy (schválené vládou SR 12.11.2019)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim