Preskočiť na obsah

Informatizácia

Štatút Rady a zápisnice

Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh

Rada je zriadená podľa § 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Rada je poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa informatizácie, jednotného digitálneho trhu a digitalizácie verejnej správy orientovanej na poskytovanie elektronických služieb verejnej správy pre právnické osoby a fyzické osoby a elektronických systémov eGovernmentu, ako aj rozvoja ekonomického prostredia na Slovensku smerom k digitálnej ekonomike.

štatút Rady zo dňa 24.2.2021 (PDF, 235.67 KB)
Rokovací poriadok Rady (PDF, 220.67 KB)
Zápisnica z I. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy (22.12.2015) (PDF, 2.72 MB)
Zápisnica z II. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy (4.2.2016) (PDF, 9.3 MB)
Zápisnica z I. zasadnutia Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (22. 09. 2016) (PDF, 50.33 MB)
Zápisnica z II. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (30. 12. 2016) (PDF, 1.64 MB)
Zápisnica z III. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (28. 02. 2017) (PDF, 993.28 KB)
Zápisnica z IV. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam" (26. 07. 2017) (PDF, 19.64 MB)
Zápisnica z V. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (08. 08. 2017) (PDF, 2.45 MB)
Zápisnica zo VI. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (10. 11. 2017) (PDF, 225.62 KB)
Zápisnica zo VII. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (27. 03. 2018) (PDF, 1.2 MB)
Zápisnica z VIII. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (27.3.2019) (PDF, 2.02 MB)
Zápisnica z IX. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (15.4.2019) (PDF, 4.61 MB)
Zápisnica z X. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (16.5.2019) (DOCX, 372.31 KB)
Zápisnica z XI. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (1.7.2019) (PDF)
Zápisnica z XII. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (17.10.2019) vo formáte (ZIP, 2.53 MB)
Zápisnica z XIII. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (28.10.2019) (PDF, 680 KB)
Zápisnica zo XIV. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (18.9.2020) (ZIP, 5.03 MB)
Záznam zo XV. rokovania Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh použitím procedúry „per rollam“ (8.2.2021) (ZIP, 749.47 KB)
Záznam zo XVI. rokovania Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a JDT použitím procedúry „per rollam“(1.4.2021) (7Z, 433.55 KB)
Záznam zo XVII. Rokovania Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a JDT (21.04.2021) (PDF, 3.07 MB)
Záznam z rokovania Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a JDT (14.09.2021) (PDF, 3.18 MB)
Záznam z rokovania Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a JDT (9.12.2021) (PDF, 429.68 KB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim