Preskočiť na obsah

Informatizácia

Prístupnosť webových sídel

„Zdravý človek má tisíc želaní, chorý iba jedno.“

Podľa štatistík SR je:

  • 336 609 obyvateľov Slovenska oficiálne vedených ako zdravotne postihnutých,
  • viac ako 650 000 obyvateľov má nad 65 rokov.

O čo ide?

Slovensko pracuje na optimalizovaní webových stránok verejnej správy tak, aby rešpektovali používateľa, jeho zdravotnú spôsobilosť, vedomosti, skúsenosti, ale aj technické vybavenie.

Čo je náš cieľ?

Naším cieľom je, aby webové stránky (nielen) verejnej správy pri používaní nekládli zásadné, resp. žiadne prekážky, aby webové sídla mohli z pohľadu obsahu, služieb a funkcií používať rovnako zdravé osoby, ako aj akokoľvek znevýhodnené osoby bez ohľadu na vek.

Opora v zákone

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Pre koho to robíme?

Spoločnosť

Zdravotne hendikepovaní sa budú vďaka prístupnejším informáciám v online svete môcť rýchlejšie začleniť do spoločnosti a stať sa ekonomicky aktívnym obyvateľstvom.

Zdravotne znevýhodnení a seniori

Nielen nevidiaci a slabozrakí, sluchovo, motoricky, či inak hendikepovaní ľudia, ale aj seniori majú právo získavať informácie z online zdrojov.

Technologické nástroje

Dodržiavanie navrhnutých pravidiel vytvára cenné prostredie napr. aj pre automatické nástroje, ktoré nám tak  poskytujú v rámci vyhľadávania relevantnejšie výsledky a všetkým nám tým šetria čas.

Ak sa niečo nepodarí na prvý krát?

Ak používateľ zistí nesúlad s webovou prístupnosťou ktoréhokoľvek webového sídla verejnej správy má možnosť kontaktovať priamo správcu webového sídla.

V prípade, že správca webového sídla nereaguje na podnet, používateľ sa má možnosť obrátiť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Každý má právo na prístup k online informáciám.

Leták k webovej prístupnosti si môžete aj stiahnuť: Začleňme sa digitálne (PDF, 443 kB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim