Preskočiť na obsah

Informatizácia

Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii

Metodické usmernenie generálneho riaditeľa sekcie informačných technológii verejnej správy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k monitorovaniu prístupnosti webových sídel (ďalej ako „metodické usmernenie“) vymedzuje procedurálne a technické postupy hodnotenia webových stránok z pohľadu prístupnosti podľa celosvetovo uznávaných princípov a zároveň v súlade so slovenskou legislatívou, t. j. so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a výnosom Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Medzi hlavné princípy metodického usmernenia prístupnosti patrí transparentnosť, prenositeľnosť, porovnateľnosť a reprodukovateľnosť.

Toto metodické usmernenie systematicky nadväzuje a nahrádza Príručku hodnotiteľa štandardov pre oblasť prístupnosti webových stránok vydanú Ministerstvom financií SR, ktorá sa zmenou legislatívnych požiadaviek na európskej úrovni a následnej úpravy slovenských štandardov k prístupnosti webových stránok stala neaktuálnou a je aplikovateľná iba na dodržiavanie štandardov v predchádzajúcom období.

Metodické usmernenie zároveň nastavuje praktickú aplikáciu vyhodnocovania prístupnosti podľa WCAG 2.1 nezávisle od legislatívnych požiadaviek a je preto použiteľná ľubovoľne pre akékoľvek webové sídlo, vrátane webových sídiel súkromných subjektov, pričom postačuje preskočiť znenie, ktoré opisuje väzby k legislatíve.

Metodické usmernenie generálneho riaditeľa sekcie informačných technológii verejnej správy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k monitorovaniu prístupnosti webových sídel (PDF, 1,23 MB)

Metodické usmernenie k monitorovaniu webových sídel a mobilných aplikácií účinné od 15.06.2021:

Metodické usmernenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k monitorovaniu prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií (PDF, 1,85 MB)

 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pracuje na preklade pravidiel pre prístupnosť webového obsahu (WCAG) vo verzií 2.1, ktorý pred zverejnením musí schváliť World Wide Web Consortium (W3C). Do oficiálneho schválenia prekladu záujemcom na požiadanie na e-mailovej adrese standard@vicepremier.gov.sk poskytneme pracovnú verziu prekladu.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim