Preskočiť na obsah

Informatizácia

Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti webových sídel

Metodické usmernenie generálneho riaditeľa sekcie informačných technológii verejnej správy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k monitorovaniu prístupnosti webových sídel (ďalej ako „metodické usmernenie“) vymedzuje procedurálne a technické postupy hodnotenia webových stránok z pohľadu prístupnosti podľa celosvetovo uznávaných princípov a zároveň v súlade so slovenskou legislatívou, t. j. so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a výnosom Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Medzi hlavné princípy metodického usmernenia prístupnosti patrí transparentnosť, prenositeľnosť, porovnateľnosť a reprodukovateľnosť.

Toto metodické usmernenie systematicky nadväzuje a nahrádza Príručku hodnotiteľa štandardov pre oblasť prístupnosti webových stránok vydanú Ministerstvom financií SR, ktorá sa zmenou legislatívnych požiadaviek na európskej úrovni a následnej úpravy slovenských štandardov k prístupnosti webových stránok stala neaktuálnou a je aplikovateľná iba na dodržiavanie štandardov v predchádzajúcom období.

Metodické usmernenie zároveň nastavuje praktickú aplikáciu vyhodnocovania prístupnosti podľa WCAG 2.1 nezávisle od legislatívnych požiadaviek a je preto použiteľná ľubovoľne pre akékoľvek webové sídlo, vrátane webových sídiel súkromných subjektov, pričom postačuje preskočiť znenie, ktoré opisuje väzby k legislatíve.

Metodické usmernenie generálneho riaditeľa sekcie informačných technológii verejnej správy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k monitorovaniu prístupnosti webových sídel (PDF, 1,23 MB)

 

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim