Preskočiť na obsah

Informatizácia

Povinné vyhlásenie o prístupnosti webového sídla / mobilnej aplikácie

Vypracovanie vyhlásenia o prístupnosti webového sídla/ mobilnej aplikácii a jeho zverejnenie na príslušnom sídle je povinnosťou každého orgánu riadenia podľa zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej len „zákon o ITVS“) a vychádza z príslušnej legislatívy EÚ.

Doterajšie vyhlásenia o prístupnosti musia byť nahradené novým povinným vyhlásením (informácie o vzore sú uvedené nižšie), pričom toto je potrebné vypracovať a zverejniť

  • pre webové sídla zverejnené do 14. novembra 2018 (tzv. existujúce webové sídla) od 15. novembra 2020,
  • pre webové sídla zverejnené po 14. novembri 2018 (tzv. nové webové sídla) už od 15. novembra 2019.

Poznámka: Do uvedených dátumov ostávajú v platnosti vyhlásenia o prístupnosti webových sídel vytvorené podľa predchádzajúcich právnych predpisov.

Upozornenie: Webové sídlo, ktoré prešlo významným redizajnom alebo reštrukturalizáciou svojho obsahu sa z tohto pohľadu považuje za nové webové sídlo.

Každé webové sídlo musí mať vypracované a zverejnené svoje vlastné vyhlásenie!

Pre mobilné aplikácie táto povinnosť začne platiť až od 23. júna 2021.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa neváhajte obrátiť na náš úrad prostredníctvom standard@vicepremier.gov.sk.

Vzor povinného vyhlásenia o prístupnosti webového sídla  / mobilnej aplikácii vo formáte DOCX (25kB)

Vzor povinného vyhlásenia o prístupnosti webového sídla  / mobilnej aplikácii vo formáte ODT (17kB)

Vzor povinného vyhlásenia o prístupnosti webového sídla  / mobilnej aplikácii vo formáte HTML (9kB)

Vzor je potrebné vyplniť podľa reálnej prístupnosti konkrétnych webových sídel / mobilných aplikácií orgánov riadenia.

Odporúčania pre vypracovanie a zverejnenie vyhlásenia o prístupnosti

Úprava obsahu vzorového vyhlásenia o prístupnosti

  • Text vo vzorovom vyhlásení uvedený v kurzívach je možné podľa potreby upraviť resp. odstrániť.
  • V časti vynucovanie konania je potrebné uviesť kontakt na subjekt poverený presadzovaním smernice Európskeho parlamentu a rady (ÉU) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky s kontaktnou adresou: standard@vicepremier.gov.sk.
  • Pred uverejnením vyhlásenia je potrebné odstrániť všetky záverečné vysvetlivky a komentáre.
  • Pri práci so  vzorom vyhlásenia je možné zobraziť poznámku, resp. vysvetlenie umiestnením kurzoru myši na text.

Zverejnenie vyhlásenia o prístupnosti

  • Odkaz na vyhlásenie o prístupnosti je potrebné viditeľne umiestniť na domovskej (hlavnej) stránke webového sídla, prípadne aj sprístupniť na každej webovej stránke daného sídla, napr. v statickej hlavičke alebo päte.
  • Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla sa poskytuje v strojovo čitateľnom formáte, t.j. nie ako obrázok a podobne.
  • Vyhlásenie o prístupnosti mobilnej aplikácie má byť k dispozícii na webovom sídle orgánu riadenia, ktorý zabezpečil vývoj dotknutej mobilnej aplikácie alebo spolu s inými dostupnými informáciami, ktoré sa poskytujú pri sťahovaní tejto mobilnej aplikácie.
  • Vyhlásenie o prístupnosti musí byť vždy aktuálne, preto sa ho odporúča kontrolovať a aktualizovať pravidelne, no aspoň raz ročne, alebo pri akejkoľvek väčšej zmene webového sídla.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim