Preskočiť na obsah

Informatizácia

Výkladové stanoviská a usmernenia k štandardom

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydalo dňa 28.4.2020 metodické usmernenie k zverejňovaniu textových súborov a audio a video súborov v súlade so štandardmi informačných technológií verejnej správy. Cieľom tohto dokumentu je popísať správne zverejňovanie pre textové súbory a audio a video súbory vrátane splnenia požiadaviek prístupnosti webových sídel pri zverejňovaní týchto súborov.

Metodické usmernenie k zverejňovaniu textových súborov a audio a video súborov v súlade so štandardmi informačných technológií verejnej správy (PDF, 655.64 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydalo dňa 08.2.2021 metodické usmernenie k procesu schvaľovania špecifikácie Schémy správ Sk-Talk, ktoré nadobúda účinnosť dňa 15.02.2021. Cieľom tohto dokumentu je upraviť rozsah dokumentácie schémy správ Sk-Talk a proces predkladania, schvaľovania a zverejňovania špecifikácie schémy správ Sk-Talk v súlade s § 11 písm. g) vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu SR č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Účelom metodického usmernenia je zamedzenie prípadom nežiadúceho alebo nekoordinovaného zavádzania nových hodnôt alebo úprav pravidiel používania Sk-Talk s dopadmi na integrované subjekty.

Metodické usmernenie k procesu schvaľovania špecifikácie Schémy správ Sk-Talk (PDF, 431.94 KB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim