Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Výkladové stanoviská a usmernenia k štandardom

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydalo dňa 28.4.2020 metodické usmernenie k zverejňovaniu textových súborov a audio a video súborov v súlade so štandardmi informačných technológií verejnej správy. Cieľom tohto dokumentu je popísať správne zverejňovanie pre textové súbory a audio a video súbory vrátane splnenia požiadaviek prístupnosti webových sídel pri zverejňovaní týchto súborov.

Metodické usmernenie k zverejňovaniu textových súborov a audio a video súborov v súlade so štandardmi informačných technológií verejnej správy (PDF, 655.64 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydalo dňa 08.2.2021 metodické usmernenie k procesu schvaľovania špecifikácie Schémy správ Sk-Talk, ktoré nadobúda účinnosť dňa 15.02.2021. Cieľom tohto dokumentu je upraviť rozsah dokumentácie schémy správ Sk-Talk a proces predkladania, schvaľovania a zverejňovania špecifikácie schémy správ Sk-Talk v súlade s § 11 písm. g) vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu SR č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Účelom metodického usmernenia je zamedzenie prípadom nežiadúceho alebo nekoordinovaného zavádzania nových hodnôt alebo úprav pravidiel používania Sk-Talk s dopadmi na integrované subjekty.

Metodické usmernenie k procesu schvaľovania špecifikácie Schémy správ Sk-Talk (PDF, 431.94 KB)