Preskočiť na obsah

Informatizácia

Metodické usmernenie k vyhláške o zaručenej konverzii

Posledná aktualizácia 25. marca 2021, 13:43

Cieľom metodického usmernenia k vyhláške Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii (ďalej len „vyhláška o zaručenej konverzii“) je popísať postup pri vykonávaní zaručenej konverzie na úrovni „manuálu“, pričom sa vychádza zo súčasného právneho stavu na úrovni zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ako aj vyhlášky o zaručenej konverzii.
Účelom tohto dokumentu je spresnenie a vysvetlenie podmienok a postupov pre vykonávanie zaručenej konverzie. Dokument je určený pre nasledujúce okruhy osôb:

  • osoby oprávnené vykonávať zaručenú konverziu, pre ktoré usmerňuje akým spôsobom postupovať pri vykonávaní zaručenej konverzie. Tento metodický pokyn však nepredstavuje návod na používanie konkrétneho prostriedku a k nemu viazanému postupu pre zaručenú konverziu.
  • osoby spracovávajúce elektronické dokumenty, ktoré sú výsledkom zaručenej konverzie, pre ktoré popisuje formálno-technické záležitosti takýchto dokumentov, resp. čo má výsledok zaručenej konverzie spĺňať.
  • osoby vyvíjajúce informačné systémy, prostredníctvom ktorých sa zaručená konverzia realizuje – popisuje funkčnosť, ktorú takýto systém má podporovať.

Dňa 15. 01. 2019 bolo k Vyhláške Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 331/2018 Z. z. k zaručenej konverzii vydané Metodické usmernenie č. 002544/2019/oGŠ-2 Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k vykonávaniu zaručenej konverzie, ktoré je dostupné tu:

Metodické usmernenie č. 002544/2019/oGŠ-2 (DOCX, 127.46 KB)

K platnosti elektronických formulárov, ktoré sú zverejnené v Module elektronických formulárov a týkajú sa vytvárania osvedčovacích doložiek, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydal dňa 15. 01. 2019 Metodické usmernenie č. 002544/2019/oGŠ-1, ktoré je dostupné tu:

Metodické usmernenie č. 002544/2019/oGŠ-1 (DOCX, 14.79 KB)

Metodické usmernenie nižšie upravuje vypĺňanie položiek “mandát” a “identifikátor” v elektronickom formulári osvedčovacej doložky zaručenej konverzii. Jedná sa o elektronické formuláre osvedčovacej doložky, ktoré sú k dispozícii v module elektronických formulárov.

Metodické usmernenie č. 008000/2020/oRIITP-1 (DOCX)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejňuje metodické usmernenie k vykonávaniu zaručenej konverzie v zmysle Vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii.

Metodické usmernenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 006408/2021/oMK-3 zo dňa 25.03.2021 k vykonávaniu zaručenej konverzie (PDF, 1.15 MB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim