Preskočiť na obsah

Informatizácia

Vyhláška o zaručenej konverzii

Legislatívnym základom pre vyhlášku č. 331/2018 Z. z. Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 o zaručenej konverzii (ďalej len „vyhláška o zaručenej konverzii“) je zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) zo dňa 4. septembra 2013.

Oznámenie o zverejnení formulárov k zaručenej konverzii

Dňa 14. 10. 2019

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky oznamuje, že v nadväznosti na povinnosti, ktoré mu stanovuje § 60 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) najneskôr 1. decembra 2019 zriadiť centrálnu evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a povinnosť prideľovať osobám vykonávajúcim konverziu evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii podľa § 39 ods. 6 zákona o e-Governmente, zverejní na svojej webovej stránke vzory nových formulárov osvedčovacích doložiek a záznamov o vykonanej zaručenej konverzii.

Novela vyhlášky o zaručenej konverzii je dostupná na portáli slov-lex pod číslom 70/2021.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim