Preskočiť na obsah

Informatizácia

Výkladové stanoviská a usmernenia

Metodické usmernenie k aplikácii zákona o e-Governmente z 28.8.2017 (DOCX, 19.41 KB)
Najdôležitejšie povinnosti podľa zákona o e-Governmente (DOCX, 26.35 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydal metodické usmernenie k plneniu povinností účinných od 1. 11. 2016. Usmernenie obsahuje odporúčania pre orgány verejnej moci k povinnosti vykonávať verejnú moc elektronicky, a to najmä vo vzťahu k prijímaniu elektronických podaní orgánmi verejnej moci, ako aj k vydávaniu rozhodnutí pri výkone verejnej moci elektronicky, vrátane elektronickej autorizácie dokumentov, vyznačovania právoplatnosti a vykonateľnosti a elektronického doručovania.

Usmernenie k výkonu verejnej moci elektronicky od 1.11.2016 (PDF, 293.25 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydal dňa 15. 07. 2019 metodické usmernenie k spoločnej autorizácii elektronických úradných dokumentov. Účelom vydania tohto metodického usmernenia je zabezpečiť jednotný postup vykonávania spoločnej autorizácie zo strany orgánov verejnej moci v súlade so zákonom o e-Governmente tak, aby spoločná autorizácia bola vykonávaná výlučne pri elektronických úradných dokumentov, pri ktorých to zákon o e-Governmente umožňuje.

Usmernenie k spoločnej autorizácii elektronických úradných dokumentov (DOCX, 24.71 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydal dňa 31. 07. 2019 metodické usmernenie k § 23 ods. 1 písm. b) zákona o e-Governmente. Účelom vydania tohto metodického usmernenia je poskytnúť zdôvodnenie zmeny právnej úpravy autorizácie podľa § 23 ods. 1 písm. b) zákona o e-Governmente, ktorej cieľom je posilnenie dôveryhodnosti autorizácie v elektronickom prostredí.

Usmernenie k § 23 ods. 1 písm. b) zákona o e-Governmente (PDF, 699.86 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydal dňa 20. 03. 2020 metodické usmernenie k aplikácii § 23 ods. 3 zákona o e-Governmente týkajúce sa autorizácie elektronických úradných dokumentov vydaných orgánmi verejnej moci.

Usmernenie k autorizácii elektronických úradných dokumentov (PDF, 409.94 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydáva dňa 28.05.2020 metodické usmernenie k postupu povinnej aktivácie elektronických schránok na doručovanie právnických osôb nezapísaných do Obchodného registra SR v nadväznosti na § 60b ods. 3 zákona o e-Governmente.

Metodické usmernenie k postupu povinnej aktivácie elektronických schránok na doručovanie právnických osôb nezapísaných do Obchodného registra SR (PDF, 989 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydáva metodické usmernenie k aplikácii § 23 ods. 8 zákona o e-Governmente týkajúce sa povinnosti orgánov verejnej moci pripájať kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku ku každému doručenému elektronickému podaniu, ktoré ju neobsahuje.

Metodické usmernenie k § 23 ods 8 zákona o eGovernmente (PDF, 572.11 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydáva metodické usmernenie k aplikácii § 28 ods. 6 zákona o e-Governmente a k dátovému obsahu elektronického úradného dokumentu.

Metodické usmernenie k § 28 ods. 6 zákona o e-Governmente a k dátovému obsahu elektronického úradného dokumentu (PDF, 751.99 KB)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vydáva metodické usmernenie k autorizácii podľa zákona o e-Governmente vo vzťahu k zákonu č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Metodické usmernenie k autorizácii podľa zákona o e-Governmente vo vzťahu k zákonu č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (PDF, 223.05 KB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim