Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Výnos o jednotnom formáte elektronických správ

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ (ďalej len „výnos“) bol vypracovaný na základe splnomocnenia obsiahnutého v § 59 ods. 1  písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Účelom tohto výnosu je definovať formát elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest.

Tento dokument definuje schému elektronickej správy, spôsob identifikácie odosielateľa a adresáta elektronickej správy, spôsob vytvárania a odosielania elektronických správ, či identifikátor elektronickej správy.

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ (PDF, 47.92 KB)