Preskočiť na obsah

Informatizácia

Výnos o jednotnom formáte elektronických správ

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ (ďalej len „výnos“) bol vypracovaný na základe splnomocnenia obsiahnutého v § 59 ods. 1  písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Účelom tohto výnosu je definovať formát elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest.

Tento dokument definuje schému elektronickej správy, spôsob identifikácie odosielateľa a adresáta elektronickej správy, spôsob vytvárania a odosielania elektronických správ, či identifikátor elektronickej správy.

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ (PDF, 47.92 KB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim