Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Informatizácia

Metodické usmernenia k zákonu o ITVS

Metodické usmernenie k aplikácii základných princípov pri realizácii projektov IT financovaných z verejných zdrojov a zdrojov EÚ

Cieľom metodického usmernenia je upresniť vybrané praktické činnosti pri realizácii projektov v oblasti informačných technológií, ale aj popísať postup pri uplatňovaní uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 654 zo 14. októbra 2020, ktoré stanovuje základné princípy realizácie projektov IT financovaných z verejných zdrojov. Uznesenie vlády obsahuje 5 základných princípov, ktoré boli identifikované na základe prehodnotenia implementácie projektov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os č. 7.

 

Metodické usmernenie k aplikácii základných princípov pri realizácii projektov IT financovaných z verejných zdrojov a zdrojov EÚ (PDF, 417.78 KB)