Preskočiť na obsah

Informatizácia

eGovernment Benchmark

Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie (DG CNECT) od roku 2001 každoročne pripravuje v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Capgemini a jej partnermi hodnotenie elektronizácie verejnej správy (eGovernment Benchmark).

eGovernment Benchmark hodnotí plnenie cieľov, ktoré si krajiny EÚ stanovili v Akčnom pláne EÚ o elektronickej verejnej správe pre roky 2016 – 2020 (EU eGovernment Action Plan 2016 – 2020) a Tallinskej deklarácii prijatej v októbri 2017 na konferencii ministrov EÚ o elektronickej verejnej správe.

Cieľom správy je meranie a porovnanie pokroku vo využívaní informačných a komunikačných technológií vo verejnej správe, ako aj zdieľanie najlepších skúseností z praxe. Správa analyzuje stav a úroveň elektronických služieb štátu v 36 krajinách vrátane všetkých členských štátov EÚ, ako aj Švajčiarska, Nórska, Islandu, Srbska, Čiernej Hory, Albánska, Severného Macedónska a Turecka.

Analýza prioritne vyhodnocuje štyri základné ukazovatele: 1. orientácia na klienta, 2. transparentnosť, 3. cezhraničná mobilita, 4. kľúčové nástroje.

Každý ukazovateľ sa hodnotí v rámci 8 životných situácií (tzv. “life events”), ktoré zachytávajú skúsenosť občana/podnikateľa s elektronickými službami verejných inštitúcií (ministerstvá, úrady), ktorou musí prejsť pri vybavení určitej služby. Sledujú sa nasledovné oblasti služieb: založenie firmy, strata a hľadanie práce, štúdium, rodina, bežné podnikateľské operácie, sťahovanie sa, vlastnenie a prevádzka auta, konanie v sporoch s nízkou hodnotou. Každý rok sa vyhodnocujú štyri životné situácie, t.j. každá životná situácia je hodnotená na dvojročnej báze.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim