Preskočiť na obsah

Informatizácia

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)

Európska komisia každoročne sleduje pokrok a úroveň rozvoja digitálnej konkurencieschopnosti Európy v jednotlivých členských krajinách pomocou Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), ktorý využíva kombináciu 33-och indikátorov v hlavných dimenziách/oblastiach merania. Oproti predchádzajúcim rokom, kedy EK merala úroveň rozvoja digitalizácie v piatich oblastiach, EK vykonala v indexe zmeny týkajúce sa jednotlivých ukazovateľov ale zároveň aj zredukovala počet oblastí pre sledované ukazovatele. Tie sú tak teraz štruktúrované okolo štyroch hlavných oblastí Digitálneho kompasu:

  1. ľudský kapitál,
  2. konektivita,
  3. Integrácia digitálnych technológií a
  4. digitálne verejné služby.

Vypadla oblasť venujúca sa používaniu internetových služieb. Okrem toho DESI obsahuje po novom napríklad aj ukazovateľ pre meranie úrovne podpory, ktorú technológie IKT poskytli podnikom pri prijímaní ekologickejších opatrení (IKT pre environmentálnu udržateľnosť). Správy o jednotlivých krajinách DESI tiež obsahujú prehľad digitálnych investícií a reforiem zahrnutých v plánoch obnovy a odolnosti členských štátov EÚ.

Index umožňuje vyhodnotiť celkovú úroveň digitalizácie spoločnosti v danom členskom štáte. Ďalej vzhľadom na rozčlenenie štyroch dimenzií na konkrétne pod-dimenzie a ukazovatele, index identifikuje problematické oblasti, ktorým by štát mal venovať väčšiu pozornosť. V neposlednom rade index slúži na vzájomné porovnávanie členských štátov EÚ v témach digitálnej ekonomiky a spoločnosti.

Prehľad správ Európskej komisie hodnotiacich úroveň digitalizácie Slovenska v jednotlivých rokoch je možné nájsť tu (v angličtine).

Správa DESI 2021 konštatuje, že všetky členské štáty EÚ zlepšili svoju digitálnu výkonnosť, avšak medzi členskými štátmi na čele rebríčka EÚ a štátmi, ktoré majú nižšie skóre DESI, stále pretrvávajú priepastné rozdiely. Dánsko, Fínsko, Švédsko a Holandsko dosiahli najvyššie hodnotenie a patria medzi globálnych lídrov v digitalizácii. Slovensko sa v DESI 2021 umiestnilo na 22. mieste. EK vo svojej správe DESI 2021 o Slovensku konštatuje, že Slovensko síce napreduje, ale pokrok nie je oproti ostatným členským štátom EÚ dostatočne rýchly.

Čítajte viac

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim