Preskočiť na obsah

Informatizácia

Európska stratégia pre interoperabilitu

V Európskom rámci interoperability (stratégia a akčný plán) sa kladie dôraz na to, ako by sa zásady a modely interoperability mali uplatňovať v praxi, a zvažujú sa vznikajúce politické a technologické potreby. Dokument obsahuje 47 konkrétnych odporúčaní. Oproti predchádzajúcim strategickým dokumentom sa kladie väčší dôraz na otvorenosť a riadenie informácií, prenosnosť údajov, riadenie interoperability a poskytovanie integrovaných služieb.

Vykonávanie európskeho rámca interoperability sa riadi touto víziou: „Orgány verejnej správy by mali podnikom a občanom poskytovať kľúčové interoperabilné digitálne verejné služby zamerané na používateľa na vnútroštátnej úrovni a úrovni Únie, ktoré podporujú voľný pohyb tovaru, služieb a údajov v celej Únii.“  Súčasťou dokumentu je akčný plán pre interoperabilitu rozdelený do piatich strategických oblastí zamerania. Je založený na prioritách interoperability, ktoré by mali podporovať vykonávanie európskeho rámca interoperability počas obdobia rokov 2016 – 2020.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim