Preskočiť na obsah

Informatizácia

Európsky rámec pre interoperabilitu

Európska komisia (EK) prijala zoznam noriem a špecifikácií harmonizovaných elektronických komunikačných sietí s cieľom zabezpečiť, aby výber spotrebiteľov nebol obmedzený z dôvodu nekompatibility.

S cieľom podporovať efektívnosť komunikačných sietí a udržateľnú hospodársku súťaž a zabezpečiť maximálny úžitok pre koncových používateľov sa od vnútroštátnych regulačných orgánov vyžaduje, aby povzbudzovali a podľa potreby zabezpečili primeraný prístup a prepojenie a interoperabilitu služieb.

V regulačnom rámci sa od členských štátov vyžaduje, aby podporovali používanie noriem ako prostriedku na zabezpečenie interoperability služieb a slobody výberu pre používateľov.

Komisia prijala zoznam noriem a špecifikácií, ktoré slúžia ako základ na podporu harmonizovaného poskytovania elektronických komunikačných sietí, elektronických komunikačných služieb a pridružených zariadení a služieb.

Rámcová smernica dáva Komisii právomoc stanoviť tieto normy a služby povinné – na základe procesu verejných konzultácií a so súhlasom členských štátov – v prípade, že sa nezavedú primerane na úroveň, pri ktorej je zabezpečená interoperabilita medzi členskými štátmi.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim